Laat je woning niet onverzekerd achter: neem een woningverzekering.

Een brandverzekering is niet verplicht maar een must voor iedereen. Een woning is een grote investering en die verdient een goede verzekering. Er zijn ook grote verschillen tussen de premies voor een brandverzekering. Daarom is het beste te vergelijken, dan pas verzekeren.

Vergelijk en bespaar nu op je brandverzekering

Wat is een brandverzekering ?

Een brandverzekering of woningverzekering beschermt je woning tegen de schade die veroorzaakt wordt door brand, waterschade, storm en hagelschade, diefstal… Niet enkel de woning maar ook de inboedel kan je verzekeren tegen schade of diefstal.

Is een brandverzekering of woningverzekering verplicht?

Neen, in tegenstelling tot een autoverzekering, is een brandverzekering niet verplicht. Nochtans heeft bijna iedereen een brandverzekering.

Waarom neemt iedereen een brandverzekering?

 • een woning vertegenwoordigt een heel kapitaal. Dan is het altijd nuttig om een verzekering te nemen om die investering te bescshermen.
 • nagenoeg iedereen sluit een lening af bij de aankoop van een woning. De bank zal je dan ook verplichten om een brandverzekering te nemen. Bij schade aan de woning, moet je immers je lening blijven afbetalen terwijl je niet meer in de woning kan verblijven. Dat zorgt ook voor veel bijkomende kosten zodat de kans groot wordt dat je de lening niet meer kan terugbetalen.
 • ook huurders worden verplicht om een brandverzekering te nemen door de verhuurder. De huurder is immers aansprakelijk voor de schade die hij aan andere huurders zou toebrengen, maar ook tegenover de eigenaar. Daarnaast heeft de huurder ook zijn eigen inboedel die verzekerd kan worden.

Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering dekt de schade die wordt aangericht bij :

 • een brand
 • storm en hagel
 • omgevallen bomen op de woning
 • inslag door bliksem
 • rook en roetschade
 • waterschade
 • schade aan het gebouw na inbreak
 • natuurrampen
 • door diefstal van de inboedel

Verder zal de schade ook rekening houden met volgende kosten:

 • expertisekosten bij een schade
 • reddingskosten en tijdelijke huisvestingskosten
 • kosten om schade te voorkomen

Wie sluit een brandverzekering af?

Verschillende personen kunnen een brandverzekering afsluiten:

 • de eigenaar van een woning: die wenst zijn woning te beschermen en kiest dus voor een brandverzekering
 • de huurder van een woning, appartement of studio: de huurder is aansprakelijk voor schade die hij kan veroorzaken tegenover de eigenaar en ook tegenover andere mede-huurders. Een huurder kan ook "afstand doen van verhaal". Deze verzekering zal de eigenaar (niet de mede-huurders) vergoeden wanneer er schade is aan de woning door de fout van de huurder.

Hoe wordt de premie van een brandverzekering berekend?

De premie van een brandverzekering wordt berekend op basis van de waarde van de woning.

Om die waarde te bepalen zal de verzekeraar een aantal vragen stellen :

 • hoe groot is de woning, hoeveel plaatsen zijn er in de woning (slaapkamers, kelder, garage, berging…)
 • welke materialen werden gebruikt bij het bouwen van de woning: gewone basismaterialen of duurdere materialen zoals bijvoorbeeld voor de keuken, vloeren, dak, deuren, ….
 • het adres van de woning: de verzekeraar wil weten of de woning in een gebied ligt dat gevoelig is voor overstromingen

Al deze antwoorden laten de verzekeraar toe om de waarde van de woning te bepalen. Indien de woning volledig zou afbranden, zal de verzekeraar de waarde uitbetalen die moet toelaten om de woning opnieuw te bouwen.

Is de brandverzekering geindexeerd ?

Ja, de ABEX index wordt hiervoor gebruikt. Deze index houdt rekening met de stijging van de prijs van de bouwmaterialen. Door de premie te indexeren met deze index, blijft de verzekering up to date.

Omdat er grote prijsverschillen kunnen zijn tussen de verzekeraars is het belangrijk om de premies te vergelijken.

Bespaar nu op je brandverzekering