Verzekering Auto: Is de vragenlijst steeds dezelfde, ongeacht mijn profiel?

Help

Verzekering Auto: Is de vragenlijst steeds dezelfde, ongeacht mijn profiel?

Het verloop van de vragenlijst zal in de meeste gevallen hetzelfde zijn. Het kan verschillen in twee specifieke gevallen :
- indien de houder van het inschrijvingsbewijs niet de te verzekeren persoon is. In dat geval vraagt mefirst.be mij, tussen pagina 1 en 2 van de vragenlijst om de gegevens van de titularis van het inschrijvingsbewijs mee te delen.
- indien ik voordien nooit verzekerd was, moet ik pagina 2 niet invullen (historiek van de verzekerde) en ga ik onmiddellijk naar pagina 3 van de vragenlijst.