Waartoe dient het aanmaken van een account op mefirst.be

Help

Waartoe dient het aanmaken van een account op mefirst.be

Door een account mefirst.be aan te maken kan ik genieten van een gepersonaliseerde service die, op mijn verzoek, het volgende behelst :

- een automatische herinnering voor elke vervaldag.Mefirst.be waarschuwt me 90 dagen voor elke vervaldag teneinde me de mogelijkheid te geven mijn contract aan te passen of te veranderen indien ik dat wens.

- een automatische en permanente zoekopdracht naar optimale contracten. Op mijn verzoek zoekt mefirst.be naar betere contracten die voldoen aan mijn behoeften en stuurt ze me door vanaf ze beschikbaar zijn. Zo weet ik of ik mijn huidig contract kan optimaliseren op de volgende vervaldag.

- het beheer van mijn persoonlijk verzekeringsdossier. Hier worden mijn contracten en de voorstellen die ik via mefirst.be heb aangevraagd bewaard.
Ik beschik zo over :

1- mijn geregistreerde tariefaanvragen.
Hier houdt mefirst.be de tabel bij met de verschillende voorstellen van de verschillende verzekeraars. Deze aangevraagde voorstellen blijven 60 dagen geldig.
De geregistreerde geldige voorstellen kan ik omzetten in een contract.
De geregistreerde voorstellen die ouder zijn dan 60 dagen zijn niet meer geldig.Deze kan ik laten herberekenen door ze terug te sturen naar de eerste pagina van de vragenlijst.
De vragenlijst zal reeds vooringevuld worden met de beschikbare gegevens om de aanvraag te vergemakkelijken.

2- mijn aangevraagde voorstellen.
Deze aangevraagde voorstellen worden bewaard ten informatieve titel.