Privacy bij Webbroker NV : jouw privacy bewaken samen met jou.

Deze pagina bevat heel wat informatie over de privacy. Je kan hier vinden hoe we met jullie gegevens omgaan, wat we doen en niet doen, en hoe we jouw gegevens zullen beschermen en verwerken.  Deze pagina houdt rekening met de nieuwe wetgeving die vanaf 25 mei 2018 in voege gaat.

Privacy is belangrijk. Lees daarom deze pagina aandachtig. Heb je vragen, zijn er onduidelijkheden, heb je suggesties? Dan zien we je reactie graag toekomen op mypersonaldata@mefirst.be

 • 1 Jij en je recht op privacy
  • 1.1 Je kan je gegevens inkijken
  • 1.2 Je kan je gegevens verbeteren
  • 1.3 Je kan je gegevens laten verwijderen
  • 1.4 Je kan je verzetten tegen het bepaald gebruik van gegevens
  • 1.5 Je kan vragen om je gegevens aan een derde partij over te dragen
  • 1.6 Je kan je rechten uitoefenen
 • 2 Webbroker NV verwerkt jou gegevens om verschillende redenen
  • 2.1 De wettelijke redenen
  • 2.2 Webbroker NV moet zijn activiteit kunnen uitoefenen
  • 2.3 Webbroker NV maakt gebruik van je gegevens om aan direct marketing te doen
  • 2.4 Het gebruik van cookies
  • 2.5 Webbroker NV verkoopt geen persoonsgegevens
  • 2.6 Gebruik van gegevens met onze partners
 • 3 De persoonsgegevens worden gebruikt afhankelijk van het doel.
  • 3.1 Informatie om je te identificeren, contacteren, te adviseren
  • 3.2 Publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen
 • 4 De verwerking van je gegevens
  • 4.1 Toegang tot de persoonsgegevens
  • 4.2 De verwerking van je gegevens
  • 4.3 Verwerkers buiten de RU
  • 4.4 Maatregelen voor de beveiliging van je persoonsgegevens
  • 4.5 De beperkte bewaring van je gegevens

1 Jij en je recht op privacy.

Indien je gegevens achterlaat heb jij heel wat rechten. Geef je voor een verwerking je toestemming, kan je die altijd terug intrekken.

1.1 Je kan je gegevens inkijken.

Wanneer je op mefirst.be de vragenlijst invult om een tarief van een verzekering te zien, laat je heel wat gegevens achter. Die zijn nodig opdat de verzekeraars/makelaars een tarief kunnen geven dat op jou van toepassing is.

Deze gegevens worden door ons bewaard. Ze zijn 7op 7 en 24 op 24 voor jou toegankelijk. We creerden voor jou een persoonlijke pagina (met login je email adres en een paswoord). Daar kan je de vragenlijst, door jou ingevuld, volledig terugvinden.

Sommige data uit back up bestanden, archiefbestanden, zijn niet opgenomen. Deze gegevens bevatten zelden persoonsgegevens en worden opgekuisd volgens standaardprocedures.

1.2 Je kan je gegevens verbeteren

Je het het recht om je persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Dat kan je zelf ! In de persoonlijke pagina vind je immers je vragenlijst terug met alle ingevulde velden. Je kan zelf velden wijzigen Of aanpassen, ook je persoonsgegevens zoals email, telefoon, naam, adres... Je kan dan ook direct de aangepaste tarieven zien van de verzekeraars/makelaars op basis van je wijzigingen.

Kan je je weg niet vinden? Dan stuur je je vraag naar mypersonaldata@mefirst.be

Opgelet : in ons systeem Is je email adres je login en voor ons de sleutel tot jou gegevens. Je persoonlijke pagina Is dus met die login verbonden. Wijzig je je email adres vanuit je persoonlijke pagina, betekent dat dat je een nieuwe login hebt met dit nieuw email adres. Je oude account met je oud email adres, blijft bestaan met de oude vragenlijsten. Op aanvraag kunnen we je account met je oud email adres verwijderen.

1.3 Je kan je gegevens laten verwijderen

Je kan vragen om je gegevens te verwijderen. Dan kan je altijd doen, eenvoudig omdat je dat wil Of omdat je vermoedt dat Webbroker NV je gegevens onrechtmatig heeft gebruikt.

Stuur je vraag om de gegevens te verwijderen naar mypersonaldata@mefirst.be

We zullen al je persoongegevens wissen zodat de persoonlijke informatie niet meer aanwezig Is In onze databank. Met persoonlijke informatie bedoelen we je naam, voornaam, telefoon, email, en adres.

1.4 Je kan je verzetten tegen het bepaald gebruik van gegevens.

Ben je het niet eens met de wijze waarop Webbroker NV je gegevens gebruikt op basis van het gerechtvaardigd belang, kan je hiertegen verzet aantekenen. Dat zullen we altijd volgen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen (bijvoorbeeld fiscale Of ander wettelijke regels).

1.5 Je kan vragen om je gegevens aan een derde partij over te dragen.

De gegevens die je aan Webbroker NV hebt overgemaakt kunnen geheel Of gedeeltelijk overgemaakt worden aan jezelf Of een derde partij. De privacywetgeving voorziet een aantal beperkingen op dit recht zodat het niet van toepassing Is op alle gegevens.

1.6 Je kan je rechten uitoefenen.

Wees steeds zo specifiek mogelijk indien je je rechten wil uitoefenen.

Webbroker NV moet In staat zijn om je identiteit te controleren en zo de wijzigingen uit te voeren. Via je persoonlijke pagina, toegankelijk via je login en paswoord, kan je steeds zelf wijzigingen aanbrengen en keuzes maken. Voor sommige acties moeten we wel In staat zijn om je identiteit na te kijken. Zo kan niemand anders je rechten uitoefenen In jou plaats.

Vraag opmerking? Die kan je altijd stellen aan mypersonaldata@mefirst.be

Heb je klachten In verband met de uitoefening van je rechten dan stellen we voor dat je als volgt handelt:

Webbroker NV zal dan direct nagaan Of de klacht gegrond Is, wat de oorzaak Is en hoe we dit kunnen verhelpen. We engageren ons ertoe dit te doen binnen de 48 uur (werkdagen). Soms, In verlofperiodes zal het moeilijk zijn. Daarom doen we beroep op je begrip In die periodes. Toch zou het niet langer mogen duren dan 1 week vooraleer je reactie van ons ontvangt.

 • geven we volgens jou geen voldoende antwoord of reactie op je klacht kan je deze schrijftelijk bevestigen aan Webbroker NV, Louizalaan 149/12 1050 Brussel, en/Of via het specifieke email adres dataprotection@mefirst.be
 • ben je niet tevreden met de reactie op je klacht, of ga je niet akkoord met het standpunt dat Webbroker NV inneemt In verband met je privacy, dan kan je terecht op de site van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be waar je ook een klacht kan indienen.

2 Webbroker NV verwerkt jou persoonsgegevens om verschillende van redenen.

2.1 De wettelijke redenen

Webbroker NV Is als verzekeringssite actief In verzekeringen. We maken voor jou vergelijkingen van verzekeringen nadat je de vragenlijst hebt ingevuld. Deze vragenlijst laat toe om premies te berekenen. Zo kan je kiezen om In kontakt te komen met een verzekeraar/makelaar van jou keuze, een offerte te bekomen en desgevallend bij die partij een verzekering af te sluiten.

Sommige onderdelen van bestaande wetgevingen spelen dan:

 • de distributiewetgeving verplicht tot het bijhouden van data en informatie omtrent de toekomstige onderschrijver van een kontrakt.
 • de witwaswetgeving : het voorkomen van witwassen bevat een luik voor de verzekeringssector. Die moet signalen opvangen en die doorgeven aan de bevoegde instanties door de wet gecreerd.
 • Identificatie via e-ID Of istme-app hoort tot de mogelijke manieren om de identiteit van personen na te gaan. Alleen de strict wettelijke informatie wordt In dat geval bijgehouden.
 • het voeren van een boekhouding, voorkomen van fraude, zijn domeinen waar de controle van gedetailleerde gegevens en transacties tot In het kleinste detail worden nagekeken. Sommige experts (boekhoudkundige, audit, fiscaal) kunnen toegang hebben tot de gegevens.
 • de privacywetgeving veplicht Webbroker NV om te reageren indien de privacy commissie klachten behandelt en hiervoor bepaalde informatie nodig heeft.
 • de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters, rechtbanken) moeten ook door Webbroker NV beantwoord worden.

2.2 Webbroker NV moet zijn activiteit kunnen uitvoeren.

Dat wordt het gerechtvaardigd belang genoemd.

Naast de opsomming die hierboven Is gegeven, moet Webbroker NV In staat zijn om zijn echte economische en commerciële activiteit uit te oefenen. Hiervoor gebruikt Webbroker NV dan ook persoonsgegevens. Webbroker NV Let hierbij steeds op dat de impact op de privacy zo beperkt mogelijk zal zijn en dat het evenwicht tussen het gerechtvaardigd belang van Webbroker NV en de eventuele impact op jou privacy niet wordt verstoord. Heb je toch bezwaren tegen de verwerking van jou gegevens, kan je je recht van verzet laten gelden.

Wat Is de kernactiviteit van Webbroker NV en wat Is de verwerking van de persoonsgegevens In deze context?

 • Webbroker NV geeft aan de klant van de site mefirst.be de mogelijkheid om verzekeringen te vergelijken. Om de premies te berekenen zijn er een aantal gegevens nodig. Die worden verzameld via een online vragenlijst. Naast de technische vragen, bevat deze vragenlijst ook de persoonsgegevens. Door deze vergelijking kan de klant van mefirst.be besparen op zijn verzekering door te kiezen voor een alternatieve oplossing bij een andere verzekeraar/makelaar.
 • om de premies te tonen aan de klant, communiceren we deze gegevens aan de verzekeraars-partners. Met deze data kunnen deze verzekeraars-partners de premie berekenen en communiceren aan Webbroker NV. Die premies kunnen we dan tonen op de site mefirst.be
 • de klant kan dan zijn keuze bevestigen tussen deze voorstellen en desgevallend meer info en een offerte vragen aan de verzekeraar/makelaar van zijn keuze. In dat geval zal Webbroker NV de integrale vragenlijst (technische antwoorden en persoonsgegevens) aan die verzekeraar/makelaar overmaken. Vanaf dat moment verloopt de communicatie tussen de klant en verzekeraar/makelaar zonder tussenkomst van Webbroker NV. Indien de klant geen keuze maakt, zal Webbroker NV hem In de dagen die volgen, via mail, informatie bezorgen omtrent de mogelijke offertes. De getoonde tarieven zijn immers ten hoogste 30 dagen geldig.
 • de wijziging van het contract kan volgens de huidige wetgeving enkel gebeuren op de jaarlijkse vervaldag van de bestaande verzekering. Vermits het bezoek aan de site mefirst.be meestal niet op het juiste tijdstip valt, verwittigen wij de klanten wanneer dit tijdstip van de jaarlijkse vervaldag nadert. Zo kan hij op het juiste moment de vergelijking actualiseren (de premies kunnen intussen gewijzigd zijn). Na het vragen van meer info en een offerte aan de verzekeraar/makelaar van zijn keuze kan de klant dan overgaan tot het afsluiten van een nieuw contract. Dit gebeurt rechtstreeks tussen de klant en de verzekeraar/makelaar die de klant kiest, zonder tussenkomst van Webbroker NV.
 • op sommige momenten in het jaar geven verzekeraars/makelaars speciale kortingen. Dit Is zo voor autoverzekeringen ten tijde van het jaarlijks Salon of voor woningverzekeringen tijdens batibouw. We zullen alle klanten van Webbroker NV verwittigen zodat ze van deze opportuniteit kunnen gebruik maken.
 • de bezoekers van de site wensen verzekeringen te vergelijken en er voordeel uit te halen. Daarom verwittigen we graag de bezoekers van de site voor bepaalde situaties omdat premies bij nagenoeg alle verzekeraars fors dalen. Dat Is bij voorbeeld het geval wanneer iemand ouder wordt dan 26 jaar omdat jongeren beneden de 26 jaar een hoge premie betalen, wanneer je omnium verzekering 3 Of 4 jaar duurt en je kan overwegen om over te stappen naar een andere formule, je laatste ongeval 5 jaar geleden heeft plaatsgehad.
 • Webbroker NV maakt marktstudies over de verzekeringsmarkt en de tarieven die verzekeraars hanteren. Deze statistische studies worden gemaakt op basis van data waarbij de link naar de persoonsgegevens zo snel mogelijk wordt verbroken. Het kan gaan over klantenanalyse, procesanalyse, risicoanalyse, enz.
 • gegevens kunnen ook gebruikt worden om de rechten van Webbroker NV en de personen die hen vertegenwoordigen te vrijwaren.
 • gegevens kunnen ook gebruikt worden om synergie, efficiëntieverhoging Of andere organisatorische Of procesmatige voordelen te creëren.
 • persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor goed bestuur, risicobeheer en controle om juridische redenen, en compliance.
 • persoonsgegevens kunnen ook samengebracht worden voor de aanmaak van segmenten en gedetailleerde profielen.
 • om klanten of prospecten doeltreffend te beantwoorden (tijdens simulaties of offertes) of doeltreffende spontane voorstellen op maat aan te bieden, is het mogelijk dat Webbroker NV, in zorgvuldig achterliggende processen, klantenprofielen van jou als vergelijkingsbasis raadpleegt. Uiteraard zullen jouw persoonsgegevens niet kenbaar gemaakt worden.
 • de gegevens kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen, vereenvoudigen, gebruiken van producten en diensten door de klant om te vermijden dat je informatie die je vroeger al doorgaf opnieuw moet invullen. Zo vermijden we dat je opnieuw het hele identificatieproces moet doorlopen
 • persoonsgegevens kunnen gebruikt worden bij het testen, verbeteren, vereenvoudigen, evalueren, van processen, applicaties, modellen, tevredenheidsonderzoek...Hierbij kunnen we ook gebruik maken van cookies bijvoorbeeld om je te contacteren om te zien wat er fout liep indien je een proces niet volledig hebt doorlopen.

2.3 Webbroker NV maakt gebruik van je persoonsgegevens om aan direct marketing te doen.

Webbroker NV stelt verschillende diensten voor. We wensen deze diensten aan jou kenbaar te maken. Dat kan op jouw uitdrukkelijke vraag, Of als we vermoeden dat je interesse hebt Of gebaat zal zijn bij een bepaalde dienst.

Deze informatie kan op verschillende wijze bij jou terechtkomen. Dat kan per mail, post, apps, Of andere nieuwe technologiën die het kontakt met jou mogelijk maken. We kiezen het meest geschikte kanaal dat jou het minst stoort.

Geen algemene advertenties die je niet interesseren, maar wel sterk gepersonaliseerde voorstellen zullen we alleen maar doen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Deze toestemming kan je op elk moment intrekken, dat kan even eenvoudig als je ze gegeven hebt.

Wens je geen gepersonaliseerde informatie over onze diensten, dan geef je geen toestemming voor informatie op maat.

Maar ook als je geen sterk gepersonaliseerd aanbod wenst, kan je nog aanbiedingen ontvangen van Webbroker NV. We wensen dan je aandacht te trekken op specifieke situaties Of momenten waarom je het meest voordeel kan doen zoals beschreven In onze kernacitiviteit. Je kan altijd aangeven dat je die niet meer wenst te ontvangen In de toekomst. Dan zullen we daar rekening mee houden.

2.4 Het gebruik van cookies

Zolang u geen persoonsgegevens invult tijdens uw bezoek aan mefirst.be, blijft u anoniem . We kennen dan enkel uw IP-adres (dat Is het adres van uw computer). Via dit adres kunnen we statistische informatie bekomen over over uw bezoek aan onze site (welke pagina's werden er bezocht, hoelang duurde het bezoek...). Deze informatie gebruiken we om mefirst.be verder te verbeteren om onze bezoekers die site te kunnen aanbieden die het best aansluit bij hun wensen. We streven er immers naarom de vergelijking van verzekeringsproducten zo efficiënt en duidelijk mogelijk aan u te kunnen presenteren.

Alle websites op het internet gebruiken cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die, tijdens uw bezoek, via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten nooit persoonsgegevens Of persoonlijke informatie.
Ze houden bijvoorbeeld wel de taal bij die u hebt gekozen om de site te bezoeken, zodat u bij het volgende bezoek, onmiddellijk de juiste taal gepresenteerd krijgt. Verder bevatten ze ook nog informatie die het mogelijk moet maken om de site voortdurend te verbeteren en aan te passen.

U kan er voor opteren om deze cookies niet op te slaan; door de instellingen van uw browser aan te passen.. Het gebruik van cookies Is echter zo algemeen verspreid dat het niet aanvaarden van cookies problemen zou kunnen opleveren tijdens het surfen . Vele websites zullen niet meer op een volledige en eenvoudige manier aan u kunnen voorgesteld worden.

2.5 Webbroker NV verkoopt geen persoonsgegevens.

Webbroker verhuurt Of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen voor hun eigen gebruik, tenzij je ervoor kiest en erin toestemt.

Wanneer we bepaalde studies uitvoeren, zorgen we er steeds voor dat de persoonsgegevens geanomiseerd zijn. Zo kan niemand achterhalen van wie de persoonsgegevens zijn.

2.6 Gebruik van gegevens met onze partners

Naast het gebruik van cookies (zie 2.4 hierboven) wordt er ook gebruik gemaakt van andere technieken zoals bijvoorbeeld het delen van info via pixels. Vele marketing partners maken hiervan gebruik. Wij zorgen ervoor dat deze pixels geen persoonsgegevens bevatten maar enkel algemene info die niet aan een persoon gelinkt kan worden. Deze info laat toe om op het operationele vlak de relaties met de marketingpartners te concretiseren.

3.De persoonlijkgegevens worden gebruikt afhankelijk van het doel.

Er zijn verschillende redenen Of doelen waarvoor Webbroker NV persoonsgegevens gebruikt.

3.1 Informatie om je te identificeren, te contacteren en correct te adviseren.

Om je te identiferen : naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, klantnummer, voertuignummer

Om je te contacteren: telefoonnummer, e-mail, taal, gebruiksnaam In sociale media..Daarnaast kunnen ook technische gegevens deel uitmaken van de wijze van je te contacteren (bvb Ip’s, Mac - adres, unieke identificatiegegevens van je toestellen). Ook herkenning via vingerafdruk of andere technologische mogelijkheden (oogherkenning bvb) kunnen in de toekomst deel uitmaken van de wijze van je te contacteren en te herkennen dat jij het wel bent.

Om je te adviseren en te bedienen: het productbezoek op de website, Je voorkeuren en interesses tijdens je bezoek op de website, Je klantenprofiel op basis van je gedrag en uiting van de behoefte op de website, Je gezinssituatie zoals burgerlijke staat de gezinssamenstelling, bepaalde sleutelmomenten in het leven (voorbeeld wijziging in tarificatie van autoverzekering op basis van de leeftijd kunnen je veel voordeel op leveren), je feedback via opmerkingen, suggesties en klachten uit het verleden zodat we je beter kunnen helpen in de toekomst.

3.2 Publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen.

Hiermee bedoelen we gegevens zoals:

 • bekomen door wettelijke publicatieverpichtingen (zoals vermeldingen in het belgisch staatsblad)
 • door jou gepost op je publiek toegankelijke sociale media, op je website, je blog
 • artikels in de pers verschenen of die algemeen bekend zijn in je streek.

Webbroker NV kan ook gegevens ontvangen van derde partijen door ze aan te kopen Of te huren. Deze bedrijven zijn dan verantwoordelijk dat de informaties rechtmatig werden bekomen, en mogen verkocht Of verhuurd worden aan derden.

Deze gegevens van derden kunnen Webbroker NV helpen om de juistheid van de gegevens In onze bestanden te controleren en up te daten.

Ook data die te maken hebben met je localisatie kunnen nuttig zijn voor Webbroker NV. Deze geolocalisatie wordt dikswijls gebruikt bij een smartphone en andere recente toestellen. Indien Webbroker NV hiervan gebruikt maakt, zal ze hiervoor een toelating vragen. Deze geolocalisatie gegevens kunnen nuttig zijn om je een dienst aan te bieden die geschikt Is met betrekking tot die plaats. Daarnaast kan Webbroker NV deze informatie ook gebruiken om jou gegevens beter te beschermen Of analyses en studies te verfijnen.

4.De verwerking van je gegevens.

4.1 Toegang tot de persoonsgegevens

Al de werknemers en verantwoordelijken bij Webbroker NV hebben toegang tot jou persoonsgegevens. Op deze wijze kan Webbroker NV snel en accuraat reageren bij jou vraag omtrent je persoonsgegevens.

We geven jou gegevens nooit aan derden. Indien een derde partij vraagt naar jou gegevens zullen we steeds een identificatie van deze persoon vragen en jou akkoord voor het overmaken van jou gegevens.

4.2 De verwerking van je gegevens

Webbroker NV verwerkt je gegevens om de juiste informatie aan jou voor te stellen.

De verzekeraars-partners van Webbroker NV verwerken ook jou informatie om een premie van je verzekering te berekenen.

Wanneer je kiest voor een bepaalde verzekeraar/makelaar om meer informatie te verkrijgen en/Of een offerte, kan Webbroker NV je gegevens verrijken met publieke gegevens op het internet zodat de verzekeraar/makelaar een totaal beeld heeft om je een geschikt voorstel te doen.

Webbroker NV werkt met externe partners voor de financiële rapporting , compliance en audit. Binnen het kader van deze activiteiten hebben ze toegang tot de gegevens van Webbroker NV waaronder eventueel ook de persoonsgegevens.

Andere verwerkers die gegevens van Webbroker verwerkt zijn de volgende:

 • Perceval.be geven toegang tot hun lokalen voor het plaatsen van servers en ander materiaal.
 • OVH hosting van de website en bijhorende technische activiteiten.
 • google : Webbroker NV gebruikt veel tools van Google. Van e-mail applicaties tot marketing tools (google adwords) en analyse tools (google analytics). Zelden bevatten deze tools persoonsgegevens. Google heeft een eigen privacy policy. Op www.google.com/policies/privacy kan je deze policy doornemen.
 • advocaten en consultants waarop we beroep doen
 • marktonderzoeksbureaus voor het uitvoeren en analyseren van enquêtes
 • communicatiebureaus en marketingbureaus waarmee we samenwerken waarbij je persoonsinformatie wordt gebruikt om je via hun kanalen gepaste voorstellen te doen (bv google, facebook...)
 • bedrijven die gebruiksgedrag annalyseren op de website en applicaties op smartphones
 • bedrijven die data archiveren

4.3 Verwerkers buiten de EU

Indien de verwerkers van persoonsgegevens buiten de EU gevestigd zijn, wordt de bescherming van de persoonsgegevens door de lokale wetgeving geregeld. Om te zorgen dat er de europese regels ook In dergelijke gevallen gerespecteerd worden, bestaat er een EU-US-Privacy Shield. Door lid te worden van deze organisatie verklaren bedrijven In de US en EU de regels te volgen. Indien je persoonsgegevens door een amerikaans bedrijf (facebook, google, amazon...) gebruikt worden, zijn de Europese regels op jou gegevens van toepassing. Webbroker NV zal erop toekijken dat de partners waarmee we werken lid zijn van deze organisatie.

4.4 Maatregelen voor de beveilinging van je persoonsgegevens

Webbroker NV ziet erop toe dat de verwerkers de regels volgen van de privacywetgeving.

De verwerkers zullen enkel toegang krijgen tot de persoonsgegevens die nodig zijn binnen het kader van hun opdracht.

Daarnaast verplichten de verwerkers er zich toe om de gegevens veilig en vertrouwenlijk te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Bij overtreding kan Webbroker NV niet aansprakelijk gesteld worden In de plaats van de verwerker.

Webbroker NV neemt de nodige maatregelen, technisch en organisatorisch, om te vermijden dat persoonsgegevens verwerkt worden door onbevoegden, gewijzigd worden Of vernietigd.

4.5.De beperkte bewaring van je gegevens.

We gebruiken de persoonsgegevens voor een bepaald doel. Indien dit doel verdwijnt, verwijderen we de gegevens.

Er zijn geen wettelijke regels voor het behouden van de gegevens die Webbroker NV verzamelt.

Wanneer een klant van Webbroker NV zijn gegevens heeft achtergelaten, en geen keuze gemaakt heeft voor een verzekeraar/makelaar, zullen we deze klant contacteren bij de volgende vervaldag van de verzekering Of tijdens specifieke momenten. Wanneer een klant gedurende meer dan 3 jaar geen enkele respons geeft worden zijn gegevens vernietigd Of minstens geanonymiseerd, indien de gegevens gebruikt worden bij statistische verwerking voor de marktgegevens.

Wanneer de klant een keuze maakt voor een verzekeraar/makelaar, zullen de persoonsgegevens bijgehouden worden voor 3 jaar na het maken van de keuze. Daarna worden ze vernietigd Of minstens geanonymiseerd, indien de gegevens gebruikt worden bij statistische verwerking voor de marktgegevens.