Kies de juiste schuldsaldoverzekering bij je lening.

De schuldsaldoverzekering hoort bij een lening die je afsluit. Meestal is dit een lening voor de aankoop van een woning. Ook hier zijn er grote verschillen tussen verzekeraars. Daarom is vergelijken een noodzaak.

Ja, ik bereken mijn schuldsaldoverzekering

Wat is een schuldsaldoverzekering en waarom is die nuttig?

Een schuldsaldoverzekering is een verzekering die een bepaald bedrag voorziet bij je overlijden. Dit bedrag dient om een lening terug te betalen.

Wanneer je immers zou overlijden zal de bank nog steeds de maandelijkse terugbetaling vragen. Dat zou tot problemen kunnen leiden indien één van de partners weg zou vallen. Daarom is de schuldsaldoverzekering erg nuttig.

Is een schuldsaldoverzekeringen verplicht bij een lening?

Neen, er bestaat geen wettelijke verplichting.

Maar nagenoeg altijd zal het nemen van een schuldsaldoverzekering een voorwaarde zijn die de bank zal eisen wanneer je een lening wil aangaan. Meestal zal de bank je een kleine korting geven op de intrestvoet van je lening indien je de schuldsaldo en de brandverzekering bij de bank zelf neemt.

Je betaalt dan minder voor de lening, maar de premie van zowel schuldsaldo en brandverzekering zijn meestal erg hoog.

Bij het verlijden van de akte, is het ook gebruikelijk dat de bank de verplichting van de schuldsaldo en brandverzekering opneemt in de akte. Op die wijze ben je verplicht ze bij de bank te laten voor de hele duur van de lening.

Welke mogelijkheden heb je bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering?

Wanneer je als koppel een lening aangaat bij de bank kan je volgende opties overwegen :

  • 50-50 : de 2 partners nemen elk een schuldsaldo voor de helft van de lening. Bij overlijden van één van de partners wordt dan de helft van de lening terugbetaald. De andere helft blijft dan ten laste van de overblijvende partner.
  • 100-100: in dit geval neemt elke partner een schuldsaldoverzekering voor het hele bedrag van de lening. Bij overlijden van één van hen, zal de gehele lening terugbetaald worden en heeft de overblijvende partner geen financiêle verplichtingen meer tegenover de bank.
  • een andere combinatie: uiteraard kan je kiezen of elke partner een schuldsaldoverzekering neemt en wat de verdeling is die het best met je situatie overeenkomt.

Zijn de premies van de schuldsaldoverzekering gelijk bij iedereen?

Neen, er bestaan verschillende mogelijkheden.

De schuldsaldoverzekering betaalt in geval van overlijden. Daarom baseren de verzekeraars hun premie op de sterftetafels. Sterftetafels zijn statistieken die rekening houden met het overlijden op een bepaalde leeftijd. De belgische sterftetafels laten zien hoeveel kans je hebt om te overlijden op een bepaalde leeftijd. Deze tafels zijn gemaakt met een aantal veiligheidsmarges. De premie van een schuldsaldoverzekering zal dus redelijk duur zijn

Daarom bestaan er ook ervaringstafels. Deze sterftetafels zijn niet gebaseerd op een hele bevolking maar op de statistieken van de verzekeraar zelf. Daarom zal een schuldsaldoverzekering berekend met ervaringstafels een flink stuk goedkoper zijn.

Er is een verschil : bij ervaringstafels mag de verzekeraar geen garantie geven op het tarief voor de hele duur. Dat is eerder een theoretische beperking vermits we allen steeds langer leven (en minder snel overlijden). Sinds het ontstaan van de ervaringstafels is het nog nooit gebeurd dat een verzekeraar de premie naar boven aanpast.

Vraag dus zeker aan je bank naar een schuldsaldoverzekering gebaseerd op ervaringstafels.

Heb je een fiscaal voordeel als je een schuldsaldoverzekering neemt?

Ja, je kan de premie van de schuldsaldoverzekering aftrekken van je inkomsten.

Er zijn een paar voorwaarden, maar meestal kan je die premie aftrekken.

Dat kan op verschillende wijzen.

  • is het je eerste en enige woning, dan kan de premie van je schuldsaldoverzekeringen ingebracht worden bij de woonbonus
  • gaat het over een tweede woning, dan kan je dit inbrengen bij het langetermijnsparen.
  • als de 2 vorige opties niet mogelijk zijn, kan je je schuldsaldopremie ook inbrengen bij de post pensioensparen.

Onze tip : vergelijk dus steeds de premie van je schuldsaldoverzekering om zo je voordeel te doen.

Ja, ik bereken mijn schuldsaldoverzekering