Een uitvaartverzekering komt tussen bij de kosten van de uitvaart.

Het overlijden is de enigste zekerheid die ons allemaal te wachten staat. We staan er niet bij stil, maar het overlijden brengt ook een hoop kosten met zich mee. Deze kosten van de uitvaart kunnen al snel oplopen tot 5000€-8000€. Vermits deze kosten ten laste vallen van de nabestaanden, kan je dit ook voorkomen door een uitvaartverzekering te nemen. Je kan dan het bedrag kiezen dat beschikbaar zal zijn bij je overlijden om de kosten van de uitvaart te dekken.

Bereken hier de premie voor je uitvaartverzekering

Wat is een uitvaartverzekering ?

Een uitvaartverzekering voorziet in de betaling van een voorafbepaald bedrag om daarmee de begrafeniskosten te betalen. Deze verzekering heeft dus een welbepaald doel. Je kan er immers voor zorgen dat de nabestaanden zich geen zorgen moeten maken over de kosten van de uitvaart. Om een verzekering te onderschrijven moet je meestal een eenvoudige medische vragenlijst of verklaring ondertekenen. Soms moet je dat niet doen, en dan is er een wachttijd voorzien van bvb 2 jaar. Bij overlijden binnen deze periode zal het kapitaal van de verzekering beperkt zijn of enkel voorzien in geval van overlijden door een ongeval.

Welk bedrag moet je voorzien ? Hoeveel kost een uitvaart ?

Je moet rekening houden met heel wat onkosten:

 • drukwerk (uitnodigingen en gedenkkaartje)
 • begrafenisondernemer
 • de plechtigheid (koor, kerkkosten…)
 • de crematie/de kist
 • bloemen
 • koffietafel…
 • de gedenksteen op het kerkhof

Een deel van deze kosten kunnen meer of minder zijn in functie van de keuze die je maakt. De gedenksteen bijvoorbeeld en de kist vind je in vele prijsklassen.

In totaal kom je al snel aan ongeveer 5000€ dat kan oplopen tot 8000€.

Hoe werkt de premiebetaling bij een uitvaartverzekering?

Je kan kiezen tussen verschillende opties:

 • je betaalt de premie per maand, trimester, semester of per jaar
 • je betaalt je premie tot je 60ste of 65ste verjaardag of levenslang
 • je betaalt in één keer een premie

In alle gevallen ben je verzekerd voor het gekozen bedrag vanaf de eerste dag.

Zijn er bijkomende waarborgen of diensten bij een uitvaartverzekering?

Sommige uitvaartverzekeringen voegen een aantal opties toe aan het verzekeringskontrakt:

 • kinderen jonger dan 18 jaar zijn mee verzekerd in geval van overlijden
 • in geval van overlijden in het buitenland is de repatriëring mee inbegrepen to een bepaal bedrag
 • Dela, een belangrijke uitvaartverzekeraar, voorziet ook de mogelijkheid tot een digitale wilsbeschikking en nabestaandenzorg. De digitale wilsbeschikking laat toe aan de verzekerde om bapaalde zaken te regelen die betrekking hebben op de uitvaart (welke teksten, muziek, bloemen, crematie…). Bij de nabestaandenzorg helpt een consulente de nabestaande -meestal andere partner- bij de administratie die na het overlijden moet gebeuren om met alles in orde te bljiven (bijvoorbeeld ziekenkas, alle contracten met levernaciers electriciteit, gas, verzekeringen, financiële situatie…). Tijdens het rouwproces is dit een welgekome hulp.

Hoe wordt de uitbetaling geregeld bij overlijden?

In de uitvaartverzekering is steeds een begunstigde voorzien; bijvoorbeeld de andere partner of een ander familielid. Zij kunnen dan de kosten van de uitvaart betalen op basis van de facturen van de begrafenisondernemer.

In sommige gevallen kan er ook een begrafenisondernemer aangeduid worden. De verzekeraar betaalt dan de facturen en het eventueel saldo zal naar dan naar de begunstigde gaan.

Opzeggen van een uitvaartverzekering.

Er bestaan 2 periodes om een uitvaartverzekering op te zeggen:

 • binnen de 30 dagen na het onderschrijven : dan kan je kosteloos opzeggen
 • na de periode van 30 dagen : dan kan je ten alle tijde opzeggen. Je hebt dan 2 keuzes. Ofwel blijf je dan verzekerd voor een kleiner kapitaal dat gebaseerd is op je betaalde premies. Ofwel koop je de polis af en krijg je dus een klein bedrag terug (minder dan de premies door aftrek van kosten en het gelopen risico).
Onze tip : bereken de premie voor je uitvaartverzekering en maak een keuze voor het bedrag dat je wenst te verzekeren bij overlijden