De prijzen voor autoverzekeringen in januari 2014: grote verschillen blijven de regel

Hoe zit het met de prijzen van autoverzekeringen in 2014? Zijn er verhogingen toegepast door de verzekeraars? Hoeveel kan het verschil bedragen tussen de hoogste en laagste premie voor de consument?

Prijzen van autoverzekeringen zijn niet geindexeerd. Dus verhogen ze.

De wet verbiedt de indexatie van de prijzen voor een autoverzekering. Maar dat wil niet zeggen dat de prijzen niet zullen verhogen. Door dit wettelijk verbod, zorgen de verzekeraars ervoor dat ze zelf de prijzen verhogen. Ze kunnen dus vrij kiezen hoeveel ze willen verhogen, en voor wie ze dat zullen toepassen.

Verhogingen kunnen bijvoorbeeld lineair zijn: 5% verhogingen voor iedereen. Soms kunnen die verhogingen ook van toepassing zijn voor sommige bestuurders en in mindere mate voor andere bestuurders

Bijvoorbeeld : de verhoging wordt 7% voor de bonus-malus hoger dan 7, en 2% indien de bonus-malus lager zou zijn. Soms kan de verhoging belangrijker zijn voor sommige postcodes.

Hoe worden deze verhogingen toegepast? Op de nieuwe zaken en de portefeuille.

Vanaf de datum van ingang –wat heel dikwijls 1 januari van elk jaar is- zullen alle nieuwe zaken die worden afgesloten door een verzekeraar gebruik maken van het nieuwe tarief.

De bestaande polissen zullen pas vanaf hun jaarlijkse vervaldag worden aangepast. Elke maand van het lopende jaar, zullen de polissen die in deze maand een vervaldag hebben, aangepast worden aan het nieuwe tarief.

De communicatie van de verhogingen van het tarief; neen, die is er niet of nauwelijks.

Voor de consument is het koffiedik kijken. De verhogingen worden niet gecommuniceerd. Enkel de makelaars worden op de hoogte gebracht.

Er is alleen een wettelijke verplichting van communicatie voor de bestaande polissen. Op het vervaldagbericht van de jaarlijkse vervaldag van de verzekeraar, moet er vermeld worden of er al dan niet een premieaanpassing is. Meestal gebeurt deze communicatie erg discreet; goed zoeken op het vervaldagbericht is nodig om deze communicatie te vinden en te begrijpen.

Verschillen in premies, gemeten in januari 2014: grote verschillen blijven de regel.

In januari testen we de tarieven die online beschikbaar zijn van verschillende verzekeraars.

Voor elke verzekering, burgerlijke aansprakelijkheid, mini-omnium en omnium, kijken we naar de verschillen in premie voor alle testpersonen.

Voor burgerlijke aansprakelijheid vonden we het laagste gemiddelde tarief van 512€ en een gemiddeld maximaal tarief van 824€. Dus een verschil van maar liefst 312€ tussen laagste en hoogste gemiddeld tarief.

Voor de omniumverzekering vinden we een gemiddeld laagste tarief van 1386€ en het hoogste van 2923€. Een verschil in de jaarpremie van maar liefst 1537€!

Wat kan de consument doen? Een tarief hangt af van de persoon, wagen en rijgedrag. Dus vergelijken is de enigste optie.

Wat die premieverschillen voor de consument zelf betekenen, kan men alleen weten door zelf het tarief te berekenen. Dat is de enigste mogelijkheid. Het tarief hangt af van de persoon (woonplaats, leeftijd, beroep...), de wagen (vermogen, prijs, type...), de rijervaring (aantal kilometers, bonus-malus, aantal ongevallen...). Deze informatie is voor iedereen specifiek. Daarom kan de consument alleen maar een idee krijgen over de tariefverschillen, door zelf te vergelijken. Dat kan op het internet door gebruik te maken van vergelijkingssites. Na het invullen van een vragenlijst met de gegevens, worden online de actuele tarieven getoond. Zo kan elke consument zien hoeveel voor hem het verschil kan zijn. Door te veranderen van verzekeraar, kan men dan ook een besparing realiseren.

Mefirst.be is zo een vergelijkingssite.

Hoe de autoverzekering opzeggen: respecteer de termijnen.

Opzeggen van een autoverzekering kan je op 2 manieren:

- op de jaarlijkse vervaldag van de polis, op voorwaarde dat men het minstens 3 maanden op voorhand laat weten aan zijn bestaande verzekeraar

- op de jaarlijkse vervaldag, als de verzekeraar op het vervaldagbericht informeert dat er een tariefwijziging heeft plaatsgehad. Dan heeft men nog 30 dagen de tijd om op te zeggen. In dit geval moet men wel snel een nieuwe verzekeraar vinden.

Opzeggen moet gebeuren door een aangetekend schrijven aan de huidige verzekeraar. Meestal doet de nieuwe verzekeraar dat in de plaats van de consument.

Groepsaankopen bestaan niet in autoverzekeringen: de persoonlijke tarificatie laat dit niet toe.

In 2013 zijn er heel wat initiatieven geweest om via groepsaankopen een voordeel voor de consument te verkrijgen. Doordat de premie van een autoverzekering gebaseerd is op de persoonlijke situatie van de consument, bestaat er geen groepskorting op een tarief.

Daarom zal iemand met meer ongevallen, altijd meer betalen dan iemand met minder ongevallen. Een individuele aanpak is de enige die kan worden toegepast bij autoverzekeringen.

Maar het belangrijkste blijft altijd dit: vergelijk uw autoverzekering vooraleer een verzekeraar te kiezen! Eerst vergelijken, dan verzekeren!

Merk van de wagen :
Model van de wagen :
Brandstof :
Transmissie :
Aantal deuren :
Cilinderinhoud :