Het tariferingsbureau: indien je moeilijk of niet aan een verzekering geraakt

Ben je op zoek naar een autoverzekering, maar weigert een verzekeringsmaatschappij een contract te geven? Is de premie te hoog? Dan kan je je richten tot het tariferingsbureau. Een autoverzekering is verplicht dus moet er wel een oplossing zijn.

Op de website van het tariferingsbureau leren we het volgende: « Het Tariferingsbureau heeft als opdracht de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast te stellen van de bestuurders die op de markt geen verzekering of niet meer een verzekering BA auto (burgerlijke aansprakelijkheid) vinden of er slechts vinden aan een zeer hoog tarief. Het Tariferingdbureau vertrouwt het beheer van deze risico’s aan een welbepaalde verzekeringsonderneming toe.

Het resultaat van dit beheer is in de rekeningen van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds opgenomen. Dat betekent dat alle verzekeraars die op de markt actief zijn, aan de goede werking van het Tariferingsbureau bijdragen. »

Dit initiatief wil dus mensen die moeilijk aan een verzekering geraken toch helpen. Een autoverzekering is verplicht door de wet. Jongeren, personen met veel ongevallen, ouderen... die via de normale weg geen verzekering vinden kunnen zich melden bij het tariferingsbureau.

Hoe werkt het tariferingsbureau? Je kan beroep doen op het tariferingsbureau als je minstens 3 voorstellen van een autoverzekering, of een weigering om je te verzekeren, kan voorleggen aan het bureau. Het tariferingsbureau zal je dan een voorstel doen voor een verzekering.

Hoe je contact kan nemen met het tariferingsbureau en wat je moet doen kan je hier lezen.

Sinds 2008 stijgen de aanvragen voor tarificaties bij het tariferingsbureau. Verschillende redenen liggen aan de oorzaak hiervan.

Vooreerst is er de segmentatie van de verzekeraars zelf. Vooral « slechte risico's » zoals jonge bestuurders en oudere bestuurders vinden niet gemakkelijk een verzekeraar, zelfs zonder een schadeverleden. Zij kunnen niet anders dan hun toevlucht zoeken tot het tariferingsbureau.

Aan de andere kant is de segmentatie sterk doorgedreven bij heel wat verzekeraars. Hierdoor betalen goede risico's minder en slechte risico's meer. Hoe scherper de segmentatie is, hoe meer mensen een zeer dure premie betalen. Heb je al wat ongevallen op je actief ? Dan wordt het ook niet eenvoudig om een verzekering te vinden.

Tot 2013 moest je aanvraag nog manueel gebeuren, vandaag kan je via internet je vraag electronisch richten tot het tariferingsbureau. Dat heeft ook geleid tot een verhoging.

De constante verhoging heeft geleid tot ongeveer 30.000 mensen die een verzekering via het tariferingsbureau krijgen. Een sterke stijging, nagenoeg 25% dan het jaar voordien.

De premie die het tariferingsbureau voorstelt kan maximaal 5 keer het goedkoopste tarief van de maatschappij waar de kandidaat-verzekerde ging aankloppen. Ze doen enkel een voorstel voor burgerlijke aansprakelijkheid. Omnium kan je niet verzekeren bij het bureau.

De resultaten worden onder alle verzekeraars verdeeld. In 2013 werd er 7 miljoen euro verlies gemaakt op de portefeuille van verzekerde contracten. Dit verlies wordt verdeeld tussen alle verzekeraars die aanwezig zijn in de belgische markt.

Merk van de wagen :
Model van de wagen :
Brandstof :
Transmissie :
Aantal deuren :
Cilinderinhoud :