Waar kan je als consument van verzekeringsproducten terecht als je vragen hebt?

Verzekeringen zijn niet eenvoudig. Het komt dus regelmatig voor dat je met vragen blijft zitten, dat je denkt dat je niet eerlijk bent behandeld. Waar kan je naartoe met je vragen en twijfels ?

Je kan beroep doen op verschillende instanties als je met vragen of klachten zit over je verzekeringen, je relatie met makelaars of verzekeringsmaatschappijen. We zetten een aantal mogelijke gesprekspartners op een rijtje.

1. Als eerste regel is het belangrijk rechtstreeks met je makelaar of de verzekeringsmaatschappij je vragen of klachten te bespreken. Dit is de meest directe weg. Blijf je met onzekerheid zitten? Denk je dat je benadeeld bent? Dan kan je verdere stappen ondernemen.

2. Je kan ook terecht bij de ombudsman. De ombudsman en zijn team onderzoeken conflicten tussen de consument en de verzekeraar of de tussenpersoon in verzekeringen. Als je de tussenkomst van de ombudsman wenst dan kan je via een klachtenformulier contact nemen. In dit formulier beschrijf je kort de klacht, geef je de naam van de verzekeringsmaatschappij of de tussenpersoon. Kan je verwijzen naar je contract of je schadedossier, dan helpt dit alvast de ombudsman met zijn contacten met de partijen. De eerste bedoeling van de ombudsman is tot het komen van een minnelijke schikking (een overeenkomst zonder tussenkomst van de vrederechter): ze zal daarvoor beide partijen horen en na onderzoek een standpunt innemen. De bevindingen van de ombudsman worden dan aan beide partijen meegedeeld. Je hoeft het niet eens te zijn met het advies van de ombudsman. Je kan nog steeds na dit advies naar de rechter stappen als je benadeeld bent.

3. De Authoriteit voor Financiële Markten en Diensten, FSMA, is de organisatie die toeziet op de verzekeringsmaatschappijen en de tussenpersonen. Ze heeft ook als opdracht de belangen van de consument te verdedigen indien er iets niet volgens de wet is verlopen. Er is hier geen sprake van bemiddeling, zoals bij de ombudsman. De FSMA of Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal wel optreden als ze van mening is dat de wet niet is gerespecteerd. De beslissing zal ze echter niet meedelen aan de consument. In dit geval moet je klacht al echt gegrond zijn, of je hebt bijvoorbeeld twijfels over de aanbieder van financiële diensten.

4. Testaankoop: is een organisatie waarvan je betalend lid kan zijn. Als abonnee heb je dan toegang tot meer informatie op hun website en in hun publicaties. Ook kan je persoonlijke vragen stellen. De doelstelling van testaankoop is consumenten/abonnees hun belangen te behartigen, hun rechten te laten gelden, en zo bij te dragen tot betere producten en diensten. Informatie over producten en diensten is een belangrijke activiteit, alsook het lobbyen om de politieke besluitvorming te beinvloeden in het voordeel van de consument.

Je zoekt een verzekeringsmaatschappij die aan je behoeften kan beantwoorden? Vergelijk de waarborgen, vrijstellingen en tarieven van de verzekeraars in details en maak de goede keuze.

Merk van de wagen :
Model van de wagen :
Brandstof :
Transmissie :
Aantal deuren :
Cilinderinhoud :