De juridische bijstandsverzekering kan zeer nuttig zijn tijdens een conflict bij schadegevallen

De juridische bijstandsverzekering: wat houdt die in en waartoe dient deze dekking? Moet ik deze waarborg opnemen in mijn autovrezekeringen?

De vezekering juridische bijstand of juridische verdediging, is geen verplichte verzekering. Nochtans is deze verzekering zeer aan te raden als complement bij de autoverzekering. Dit kan zowel toegevoegd worden bij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, mini-omnium of omnium.

Deze verzekering laat toe zijn rechten te kennen en uit te oefenen indien dat nodig zou zijn. De kosten en erelonen van de advocaten worden ook door deze verzekering ten laste genomen.

We kunnen vier verschillende situaties aangeven om het belang van de juridische bijstandsverzekering te evalueren:

a) Wanneer er een ongeval heeft plaatsgehad moet er een aansprakelijkheid worden vastgelegd. Wie is in fout? Op basis van de aangifte zullen beide verzekeraars oordelen wie in fout is. Indien de omstandigheden duidelijk zijn, komen beide verzekeraars tot een onderlinge overeenkomst van welke bestuurder aansprakelijk is. Op basis hiervan wordt dan de schade geregeld.

b) Soms is het niet duidelijk wie aansprakelijk is. Dan zal precies de verzekering juridische bijstand gebruikt worden. Op basis van juridische argumenten zal deze verzekering bepalen wie uiteindelijk in fout is. Dit kan eventueel leiden tot een tussenkomst van advocaten en een gerechtelijke procedure. De kosten zijn ten laste van de verzekering juridische bijstand.

c) In de praktijk zal een verzekeraar de aansprakelijkheid steeds laten regelen door de tussenkomst van de verzekering juridische bijstand. Bijvoorbeeld:

- bij een aangifte waarbij de versies van beide partijen tegenstrijdig zijn

- elk ongeval met een fietser, voetganger, ope nbaar vervoer (bus, tram)

- elk ongeval in het buitenland

- elk ongeval waar meer dan 2 voertuigen zijn bij betrokken

- een schadegeval veroorzaakt onder dronkenschap of onder invloed van medicamenten

- een ongeval veroorzaakt door een voertuig dat niet over een geldige technische controledocument beschikt.

- indien de aansprakelijke van het ongeval geen verzekering heeft of niet kan betalen voor de schade.

Heb je geen juridische bijstandsverzekering, dan moet je zelf een advocaat nemen en de kosten hiervoor zelf dragen.Je kan ervan uitgaan dat ongeveer 20% van de ongevallen geregeld zullen worden door de tussenkomst van een advocaat. Zonder deze aanvullende dekking juridische bijstand, zal je dan zelf een advocaat moeten aanstellen en ook betalen.

d) Soms denkt de verzekerde in zijn recht te zijn, maar de verzekeraar deelt die mening niet. Een advocaat kan dan tussenkomen binnen het kader van de verzekering juridische bijstand:

- De advocaat geeft de verzekerde gelijk: in dat geval kan de gerechterlijke procedure starten en de verzekering juridische bijstand betaalt de kosten

- De advocaat geeft de verzekerde geen gelijk: de kosten van de advocaat worden verdeelt 50/50 tussen de verzekerde en de verzekering juridische bijstand.

Andere meningsverschillen kunnen ook bestaan. Ook hiervoor kan de verzekering juridische bijstand worden ingeroepen:

- meningsverschillen over de waarde van de auto na het ongeval

- meningsverschillen over de vergoeding voor lichamelijke schade

De verzekering juridische bijstand toevoegen aan de autoverzekering kan dus zorgen voor het regelen van eventuele conflicten bij schadegevallen. Gemiddeld is de premie van deze verzekering 50€ per jaar. Uiteraard zullen de echte advocaatskosten beduidend duurder zijn.

Verkies je een verzekering juridische bijstand te nemen die niet direct aan je autoverzekering is gelinkt, geniet je van een onafhankelijke service door een gespecialiseerde verzekeraar. In dat geval zullen de waarborgen uitgebreider zijn en zal ook de premie hoger zijn dan 50€.

Een wijze raad: een verzekering juridische bijstand is zeker een nuttig product. Of je een onafhankelijk product neemt dat niet aan je autoverzekering is gelinkt hangt af van je situatie.

Het vergelijken van autoverzekering help je om te weten of de juridische bijstand opgenomen is of niet in je autoverzekering.

Merk van de wagen :
Model van de wagen :
Brandstof :
Transmissie :
Aantal deuren :
Cilinderinhoud :