Ongevallen waarbij een zwakke weggebruiker is betrokken

Vermits een zwakke weggebruiker een grote kans op lichamelijke schade heeft bij een ongeval, heeft de wet een speciale bescherming bedacht voor de zwakke weggebruiker.

De wet beschermt speciaal de zwakke weggebruiker : zelfs als hij in fout is, zal hij toch steeds een schadevergoeding krijgen voor de schade die hij heeft opgelopen. De verzekeraar van de auto die betrokken is bij het ongeval, zal hiervoor moeten opdraaien.

Wie is een zwakke weggebruiker ?

De fietser, voetganger, rolstoelgebruikers, ruiters, rolschaatsers, skeelers, steppers,… zijn allemaal zwakke weggebruikers. 
Deze personen moeten zich ook niet noodzakelijk op straat bevinden. Wanneer een wagen of vrachtwagen een gevel beschadigt waarbij iemand lichamelijke schade oploopt, is er ook sprake van een zwakke weggebruiker.

Het spreekt voor zich dat een wagen betrokken moet zijn bij het ongeval.

Wat als zwakke weggebruiker in fout is? En welke vergoeding wordt er betaald ?

Het maakt niet uit wie in fout is. De zwakke weggerbuiker zal steeds vergoed worden voor de schade die hij heeft geleden. De lichamelijke schade (geneeskundige verzorging, loonverlies, invaliditeit…) en de materiele schade aan de kleding bijvoorbeeld, zal deel uit maken van de vergoeding. 
Als het een fietser betreft, zal de schade aan de fiets niet worden vergoed als de fietser in fout is

Is de automobilist in fout, dan zal ook de schade aan de fiets worden betaald.

Is de zwakke weggebruiker overleden, dan zal aan de naaste familieleden een vergoeding worden uitbetaald. Deze vergoeding zal rekening houden met de begrafeniskosten en een vergoeding voor het wegvallen van de inkomsten van het slachtoffer. De verzekeraar van de autobestuurder zal deze vergoedingen moeten betalen.

Ben je als zwakke weggebruiker in fout, en veroorzaak je ook schade aan de wagen, bvb met je fiets, dan zal je familiale verzekering kunnen tussenkomen. Ook de rechtsbijstandsverzekering kan nuttig zijn om eventuele discussies over wie in fout is uit te klaren.

Merk van de wagen :
Model van de wagen :
Brandstof :
Transmissie :
Aantal deuren :
Cilinderinhoud :
Vorig artikel