Wanneer een eigenaar zijn woning of appartement te huur aanbiedt, kan hij in zijn verzekering afstand van verhaal opnemen. Wat is dat precies?

Een eigenaar die zijn woning verhuurd, kan in zijn brandverzekering de afstand van verhaal tegenover de huurder opnemen.

Als eigenaar heb je een brandverzekering. Deze brandverzekering kan zich keren tegen de huurder indien die aansprakelijk is voor een schadegeval. De optie afstand van verhaal zal ervoor zorgen dat de verzekeraar zich niet tegen de huurder zal keren om de schade te verhalen op hem.

Deze verzekering is een beetje duurder voor de eigenaar, maar laat toe geen conflict te creëren tegenover de huurder, vermits bij een schadegeval de kosten niet op de huurder worden afgewenteld.

De eigenaar zal deze bijkomende kost meestal doorrekenen in de huurprijs.

Deze verzekering « afstand van verhaal » betekent niet dat de huurder zelf geen verzekering moet nemen voor zichzelf. Deze verzekering vervangt niet de volledige dekking van de brandverzekering van de huurder. Sommige risico's blijven niet gedekt voor de huurder:

- De huurder blijft aansprakelijk tegenover de medehuurders (de buren bvb)

- De inboedel van de huurder zijn niet gedekt tegen brand, waterschade of diefstal

- De eigenaar kan ook onderverzekerd zijn of de vrijstelling kan ook vrij hoog zijn. In dat geval kan er de eigenaar toch de schade gedeeltelijk recuperen op de huurder.

Als huurder weet je immers niet altijd of de eigenaar goed verzekerd is.

Indien de eigenaar deze dekking afstand van verhaal heeft onderschreven, is het best dit in het huurcontract op te nemen zodat het duidelijk is wat je als huurder precies moet verzekeren.

U bent op zoek naar een brandverzekering? Vergelijk de tarieven brandverzekering hier.