Kan je genieten van een belastingsaftrek indien je investeringen doet om brand te voorkomen?

Je kan voor sommige investeringen, die verband houden met het voorkomen van brand, belastingsaftrek bekomen. Hoe werkt dit?

Als eigenaar of huurder van je woning kan je kosten doen om je woning te beschermen of te beveiligen tegen brand. Sommige van deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar van je inkomsten!


- Voor de eigenaar: voor alle woningen waarover hij beschikt, ongeacht of je er gedomicilieerd bent of niet


- Voor de huurder: voor de woning waar hij gedomicilieerd is


Voor eenzelfde woning kan de huurder of de eigenaar, maar niet beiden, genieten van deze fiscale voordelen. Het maximum van het fiscale voordeel is 710€


Deze belastingsvermindering is ook van toepassing voor de uitgaven die je doet om je woning te beschermen tegen diefstal. Ook deze kosten maken deel uit van de beschikbare enveloppe van 710€.


Je kan deze kosten fiscaal niet cumuleren met andere aftrekbare posten zoals bijvoorbeeld de kosten om energiespaarzaam te leven. Hoeveel kan je fiscaal vrijstellen?


De belastingsvermindering bedraagt 50% van de uitgaven die je hebt gedaan, met een maximum van 710€ per jaar (inkomsten jaar 2011). Dit maximum wordt jaarlijks geindexeerd. 


Voorbeeld:

- Indien je kosten hebt gemaakt voor 1750€, dan kan je maximaal 710€ terugkrijgen.

- Indienje kosten hebt gemaakt voor 500€ dan kan je maximaal 250€ recupereren.Welke soorten kosten mag je maken om hiervan te genieten ? 


Hierna zie je enkele voorbeelden van uitgaven om brand te voorkomen die voor aftrek in aanmerking komen:


- Brandblussers op basis van water met additieven van 6kg of  op basis van polyvalente poeder van 6kg

- Installatie van een automatische blusapparaten in de lokalen waar de verwarmingsinstallatie staat

- Installatie van brandveilige deuren

*tussen de garage en de woning

*tussen de keuken en een ander deel van de woning

*tussen de leefruimte en de nachtelijke ruimte in de woning

*tussen het verwarmingslokaal en een ander deel van de woningHier enkele voorbeelden van de uitgaven om de woning te beschermen tegen diefstal die in aanmerking komen om van de fiscale voordelen te genieten:


- Het plaatsen van elementen die inbraak verhinderen: versterkte deuren, veiligheidssystemen, 

- Alarmsystemen

- Kosten voor aansluiting op een veiligheidscentrale

- Installatie van een video-veiligheidssysteem uitgerust met een registratiesysteemZijn er voorwaarden verbonden om te kunnen genieten van die voordelen?


- De werken moeten door een erkend ondernemer worden uitgevoerd

- De gebruikte materialen moeten deel uit maken van een lijst van materialen met een kwaliteitsnormen (hier te consulteren).Hou dus  je facturen van aankoop en de uitvoering van de werken bij. Kijk na of het adres van de woning op de factuur staat genoteerd.