De brandverzekering voor de eigenaar van een woning

Een brandverzekering is geen verplichte verzekering. Nochtans is ze meer dan aangewezen voor een eigenaar van een woning. Waarom is het best een brandverzekering te onderschrijven als je eigenaar bent?

Als de eigenaar van een woning wil graag zijn eigendom beschermen door een brandverzekering als eigenaar van je woning ben je dikwijls verplicht om een brandverkzekering te onderschrijven wanneer je je hypothecaire lening bij de bank afsluit. De bank zal vragen dat de eigendom waarvoor je een hypotheek afsluit gedekt zal zijn door een brandverzekering. Nochtans is het niet verplicht om een brandverzekering te nemen.

Waarom zou je een brandverzekering onderschrijven als eigenaar?  

1/ Je woning beschermen tegen alle risico's

Het is belangrijk om je woning te beschermen tegen verschillende risico's. Volgens de formule die je kiest zijn de volgende risico's opgenomen in een brandverzekering ;

- Brand

- Waterschade

- Natuurrampen

- Storm en hagelschade

- Glasbreuk

2/ Bescherm je eigen goederen

Je wil zeker ook een bescherming voor al de goederen (inhoud van de wo ning) die zich in je woning bevinden (meubels, kleren, pc,...) wanneer ze door brand, waterschade of natuurrampen worden beschadigd. 

De brandverzekering beschermt je goederen tegen de schade of het verlies dat je kan lijden bij een brand of overstroming bvb.

Daarenboven kan je ook de diefstal van je goederen of inhoud van de woning verzekeren. Dit is meestal een optie die je apart moet nemen.

3/ Je aansprakelijkheid verzekeren tegenover derden

Je bent steeds aansprakelijk voor de schade die je aan een derde veroorzaakt. Daarom dekt de brandverzekering ook je aansprakelijkheid die je hebt ten opzichte van derden als je een brand zou veroorzaken.

Bijvoorbeeld: indien je een brand in je woning hebt veroorzaakt, kan er ook schade optreden bij de buren of schade aan wagens die voor je huis staan. De buren en eigenaars van de wagens, kunnen hun schade verhalen op jou. Je brandverzekering zal dan tussenkomen en deze derden vergoeden voor de geleden schade. 

Wat is de waarde van je woning die je moet verzekeren?

Als eigenaar van een woning moet je je woning verzekeren op basis van de nieuwwaarde. Nieuwwaarde is de waarde van je woning indien je ze opnieuw zou moeten bouwen (inbegrepen de honoraria van de architect, BTW inbegrepen).

De verzekeraars gebruiken een evaluatierooster om de nieuwwaarde van een woning te schatten. Dit rooster is een vragenlijst waarin de verzekeraar vraagt naar het aantal kamers, de afwerking van de woning, de inhoud in de woning,... om zo een bedrag te schatten van de nieuwwaarde van de woning. 

Vul steeds dit rooster goed in. Anders loop je het risico van onderverzekering.

Doe je verbouwingen aan je huis, kleine uitbreidingen, vergeet dan ook niet je verzekeraar te informeren over deze wijzigingen. Je brandverzekering zal dan immers aangepast kunnen worden op basis van de nieuwwaarde na de wijzigingen. Zo kan je vermijden om onderverzekerd te zijn.

Wat als je huurder bent? Verandert dit de brandverzekering?

Je wenst een brandverzekering voor eigenaar te onderschrijven? Raadpleeg hier de offertes voor een brandverzekering.