Je brandverzekering opzeggen: wat moet je doen?

Wens je te wijzigen van brandverzekering? Zoek je een andere verzekeraar? Wat moet je dan doen met je huidig contract?

Je brandverzekeringspolis wordt, net als je autoverzekering, jaarijks stilzwijgend hernieuwd. Wat moet je doen om je brandverzekering op te zeggen?

Zoals gebruikelijk voor alle verzekeringen niet-leven, moet je je brandverzekering opzeggen minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag. Om dit te doen, moet je een aangetekend schrijven aan je verzekeraar sturen. Hierin moet je melden dat je wenst je contract stop te zetten. Dit schrijven richt je best niet naar je makelaar, maar direct naar de verzekeraar !

Wat moet je melden in je opzeggingsbrief?

- Je polisnummer

- Uw gegevens

- De jaarlijkse vervaldag van je verzekering

Het is gebruikelijk dat je nieuwe verzekeraar de nodige stappen zal ondernemen om je oud contract oop te zeggen.

Ben je op zoek naar een nieuwe verzekeraar voor je brandverzekering? Vergelijk hier de brandverzekeringen.