Welke risico's zijn door de brandverzekering gedekt?

De brandverzekering dekt verschillende risico's, en kan tussenkomen in heel wat gevallen. Hier een overzicht van de dekkingen of waarborgen bij een brandverzekering.

De brandverzekering bevat over het algemeen 3 soorten dekkingen:

1/ De basisdekkingen

De basisdekkingen of basis waarborgen zijn de minimale waarborgen die door de wet zijn voorzien bij een brandverzekering. De volgende waarborgen kan je dus terugvinden bij een brandverzekering:

- Brand, explosie of implosie

- Rookschade

- Bliksemschade

- Storm en hagelschade

- Natuurrampen

- Schade door druk van sneeuw of aanvriezing op daken

- Schade door een dier, luchtvaartuig aan uw woning

- Waterschade

- Glasbreuk

- Schade door omgevallen bomen

- Schade veroorzaakt door mazout

2/ De bijkomende waarborgen

De bijkomende waarborgen dekken niet de schade zelf maar eventuele kosten ten gevolge van een schadegeval, zoals bijvoorbeeld:

- Reddingskosten: dit zijn de kosten van de maatregelen die je hebt getroffen, al of niet op vraag van je verzekeraar om de gevolgen van een schadegeval te verminderen of te voorkomen. Neem jezelf maatregelen dan zijn die kosten ook begrepen in de schadevergoeding van de verzekeraar.

- Verblijfskosten als je woning onbruikbaar is door het schadegeval. 

- Kosten voor het opruimen en vervoeren van de puin

- Kosten voor de bewaring van de inboedel tijdens de werken voor het herstellen van de woning

-Het verhaal ten opzichte van derden indien je aansprakelijk bent voor de schade

- De burgerlijke aansprakelijkheid bij brand

3/ De facultatieve waarborgen

De facultatieve waarborgen zijn de waarborgen die je neemt of niet neemt binnen het kader van je contract. Een voorbeeld hiervan is de waarborg diefstal en vandalisme.

In deze gids zal je meer informatie vinden over de waarborgen brand, waterschade, glasbreuk, storm- en hagelschade, natuurlijke catastrofes, diefstal en burgerlijke aansprakelijkheid. 

Let wel op want er kunnen verschillen bestaan tussen verzekeraars, zowel in de franchises als in de waarborgen.

Je kan hier vinden wat in een brandverzekering in het algemeen niet wordt gedekt.