Wat betekent dat je verzekerd bent tegen nieuwwaarde?

Wanneer je slachtoffer bent van een schadegeval, gedekt door je brandverzekering, zal de verzekeraar de vergoeding baseren op de nieuwwaarde.

Er zijn 2 verschillende waarden voor een woning die bij een brandverzekering worden gebruikt : de nieuwwaarde of de werkelijke waarde.


Wat is de nieuwwaarde?


De verzekerde waarde, nieuwwaarde genoemd, is de waarde waarvoor je woning is verzekerd wanneer ze helemaal zou beschadigd worden door een brand of  overstroming, en waarmee je de woning opnieuw zou kunnen bouwen (of een gelijkwaardige woning kan kopen). 


Deze waarde zal meestal worden geindexeerd. Een speciale index, die de prijs van de bouw van woningen volgt, wordt hiervoor gebruikt. Deze index noemt men de ABEX index


Voorbeeld: indien je in 2002 je woning hebt aangekocht voor 250000€, en ze wordt vandaag vernietigd door een brand, dan zal je geen vergoeding van 250000€ krijgen, maar wel een bedrag dat rekening zal houden met de prijsverhoging in de bouw tussen 2002 en nu. Wanneer zal deze nieuwwaarde worden gebruikt? 


Gaat het om een brandverzekering voor een eigenaar, dan zal de nieuwwaarde gebruikt worden. De eigenaar zal inderdaad bij een schade de woning willen herstellen en dus zal de nieuwwaarde de beste oplossing zijn voor hem. Voor een huurder is de nieuwwaarde minder aangewezen; hij is enkel aansprakelijk ten opzichte van de medehuurders en de eigenaar om het onroerend goed in dezelfde staat terug te geven na zijn huurperiode. Hiervoor wordt de reële waarde gebruikt. 


De nieuwwaarde wordt ook gebruikt voor het verzekeren van de inhoud van de woning, meerbepaald het meubilair.