Wat betekent onderverzekering bij een brandverzekering?

Onderverzekering kan voorkomen als het evaluatierooster niet juist is ingevuld of niet aangepast is.

Indien je een brandverzekering of woningverzekering onderschrijft, zal je verzekeraar je vragen een evaluatierooster in te vullen. Via dit rooster zal de verzekeraar het kapitaal bepalen dat de nieuwwaarde van je woning zal vertegenwoordigen. 


Een juist ingevuld evaluatierooster, zal nooit aanleiding geven tot een onderverzekering. Vul je dit niet juist in, dan kan bij een schadegeval sprake zijn van een onderverzekering omdat de verzekerde waarde niet overeenkomen met de werkelijke waarde van de woning


Daarom moet je ook elke wijziging of verandering van je woning melden aan je verzekeraar. Hij zal, indien nodig de verzekerde waarde van je contract aan passen. Zo zal je steeds vermijden dat er onderverzekering kan optreden.Belangrijke raad: geef aan je verzekeraar elke wijziging door die je uitvoert aan je woning. Zo neem je geen risico. Wat gebeurt er bij onderverzekering? 


Indien bij een schadegeval blijkt dat er onderverzekering is (de verzekerde waarde in je contract, komt niet overeen met de werkelijke waarde van de woning omdat je huis groter was dan aangegeven in het rooster), dan zal de verzekeraar de evenredigheidsregel toepassen bij de schaderegeling. In dat geval zal je niet volledig terugbetaald worden voor de schade die je hebt geleden