De polis brandverzekering: wat zit er in vervat?

Je hebt een brandverzekering, maar weet je ook wat die allemaal dekt? Hier een overzicht!

Een brandverzekering of woningverzekering bevat over het algemeen de volgende informatie:

- De verzekerde goederen: voor een brandverzekering gaan de verzekerde goederen over het gebouw en de inhoud van het gebouw

- De verzekerde woning: deze term gaat over het geheel van de gebouwen die zich op het adres bevinden waarnaar wordt verwezen in de brandverzekering.

In het verzekerde gebouw zijn begrepen de bijgebouwen en afhankelijkheden, de afsluiting, de terrassen en koeren, de serres en gebouwtjes in de tuin, een privé garage (zelfs als die zich op een ander adres bevindt), en de bevestigde onderdelen aan een wand zoals de badkamer, de keuken, de chauffage,...

- De verzekerde inhoud: deze term verwijst naar de inhoud van de woning die niet is vastgemaakt aan een wand : meubels, verschillende voorwerpen in de woning, dieren, ... die zich in de verzekerde woning bevinden zoals hierboven beschreven.

Opmerking : de motorvoertuigen van meer dan 49 pk zijn niet verzekerd.

- De verzekerde of verzekerden: de verzekerden zijn de personen die verzekerd zijn in je brandverzekering. Hier gaat het over de verzekeringsnemer, de persoon die het contract heeft onderschreven en dus ook de premie zal betalen, de personen die in de verzekerde woning leven onder hetzelfde dak, en ook de eventuele personeelsleden.

- Het verzekerde bedrag: voor een brandverzekering zal er steeds een schatting zijn voor de verzekerde waarde van de woning. Deze zal de nieuwwaarde zijn als je de eigenaar bent van de woning. Voor een huurder zal het de werkelijke waarde van de woning zijn. Een eigenaar zal de woning willen heropbouwen na een schadegeval, dat is de reden waarom we hier spreken over de nieuwwaarde.De huurder moet enkel zijn aansprakelijkheid als huurder verzekeren, om de woning, in de staat zoals die was bij de aanvang van de huurperiode, terug te kunnen geven.

- Het evaluatierooster: het gaat over een vragenlijst die bij de onderschrijven van het contract moet worden ingevuld. Dit  rooster moet ervoor zorgen dat de verzekeraar een schatting maakt voor de nieuwwaarde van de woning, en zo elk risico van onderverzekering kan uitsluiten.

Je hebt nog geen brandverzekeringscontract? Vergelijk hier de tarieven van de brandverzekering.