Wat kan je best doen bij een schadegeval door een natuurramp?

Je bent slachtoffer van een natuurramp. Wat moet je dan doen als je schade hebt opgelopen? Warran moet je denken?

Bij een natuurramp zijn er sommige schadegevallen gedekt door de verzekering:

- de overstroming

- een aardbeving van natuurlijke oorsprong

- aardverschuiving of grondverzakking

- overstroming van de publiek afwatering

Meer over de dekking van natuurrampen kan je vinden in deze gids.

Eerst moet je zorgen voor een aangifte van het schadegeval ten gevolge van de natuurramp. Laat je verzekeraar snel weten wat de schade is. Geef tevens een maximum aantal informaties over het ongeval, zodat uw dossier snel kan worden geregeld :

- Datum van het voorval

- Plaats

- Oorzaak van het schadegeval brand

- Beschrijving van de schade: neem foto's van de plaats en de schade aan het gebouw en de inboederl

- Beschrijf het verlies zo nauwkeurig mogelijk : geef de lijst met de beschadigde voorwerpen, geef eventueel het merk, type, foto's en facturen van aankoop indien mogelijk.

De verzekeraar kan beslissen om een expert te sturen om een gedetailleerd rapport te maken over de schade. Dit rapport zal voor de verzekeraar als basis dienen voor de vergoeding van de schade.

Soms is je woning na de natuurramp niet meer bewoonbaar. Dan moet je op zoek naar een tijdelijke woning. De verzekeraar komt dan tussen voor de kosten van het logement. Uiteraard moet je de verzekeraar de nodige stukken overhandigen die de kosten van dit logement aantonen.

Bescherm je woning tegen natuurrampen door je huis te verzekeren met een goede brandverzekering.