De vergoeding voor de huurder bij een brandverzekering

Hoe verloopt de vergoeding voor een brandverzekering voor de huurder? Is deze vergoeding verschillend van de vergoeding van de eigenaar van een woning of appartement?

Indien je huurder bent van een woning dan is de schadevergoeding verschillend dan voor een eigenaar.

Voor de huurder, zal de schadebepaling van de verzekeraar rekening houden met de werkelijke waarde. Deze waarde is de nieuwwaarde verminderd met de afschrijvingswaarde. Die afschrijvingswaarde bevat onder andere :

- de ouderdom van het gebouw

- het gebruik van het gebouw

- het onderhoud van het gebouw

- de kwaliteit van het gehuurde gebouw

De aansprakelijkheid die je als huurder hebt ten opzichte van de eigenaar, is beperkt tot de werkelijke waarde van het gehuurde goed.

Voor de inhoud (je eigen roerende goederen zoals meubels, en dergelijke) zal de verzekeraar dezelfde waarde gebruiken als voor de eigenaar namelijk de nieuwwaarde. Enkel wanneer de afschrijvingswaarde van de woning meer dan 30% zou bedragen, zal de nieuwwaarde vervangen worden door de werkelijke waarde.

Voor electronische en electrische apparaten, juwelen, en voorwerpen met waarde, zullen dikwijls speciale vergoedingen bepaald worden in de brandverzekering.

Om te weten te komen wat gedekt is of niet raadpleeg de brandverzekeringsoffertes in details.