Hoe verloopt de schadevergoeding bij een brandverzekering?

Je bent slachtoffer van een schadegeval gedekt door je brandverzekering. Hoe zal je nu een schadevergoeding ontvangen?

De vergoeding van de brandverzekering volgt het proces dat in de algemene voorwaarden van je polis  brandverzekering  is opgenomen. In het algemeen voorzien de algemene voorwaarden in een vrijstelling. Deze vrijstelling is het bedrag dat de verzekeraar aftrekt van de totale schadevergoeding en dat bedraagt in het algemeen 210€ geindexeerd.

Bij een schadegeval dat gedekt is door je brandverzekering of woningverzekeing, zal deze tussenkomen op 2 onderdelen:

1/ Je woning (het gebouw)

De brandverzekering voor het gebouw, vertrekt van een schadevergoeding gebaseerd op de nieuwwaarde. Dit betekent dat de verzekeraar de vergoeding zal baseren op hetgeen je nodig hebt om het gebouw terug te herstellen in de toestand voor het schadegeval.

De enige voorwaarde is dat je ook werkelijkde herstelling laat uitvoeren of een nieuwe woning koopt. Indien je dit niet doet kan de uitbetaalde schade beperkt worden tot 80% van de schadevergoeding.

2/ De inhoud of inboedel

Ook de schade aan de inhoud of inboedel zal worden betaald door de verzekeraar. Meerdere situaties  kunnen zich voordoen :

- Men kan een bedrag toepassen dat een percentage is van de schade voor het gebouw (bijvoorbeeld 30%)

- Toepassing van een bedrag per plaats (bijvoorbeeld 3000€ )

Sommige verzekeraars vergoeden de totale schade.

Indien er geen enkel forfaitiare systeem is bepaald in je polis, zal de waarde van de vergoeding voor de inhoud of inboedel gebaseerd worden op de inventaris van de inboedel:

- Meubelen: nieuwwaarde

- Kleding: werkelijke waarde

- Kunstvoorwerpen en juwelen,...: meestal gebaseerd op de vervangingswaarde maar dikwijls met een beperking van het bedrag per voorwerp.


Indien je akkoord gaat met de vergoeding van de verzekeraar, zal de vergoeding betaald worden binnen de 30 dagen.

Indien je niet akkoord bent met de schadevergoeding die de verzekeraar voorstelt, kan je een tegenexpertise voorstellen. Binnen de 90 dagen na deze tegen-expertise moet er een beslissing genomen worden. Eens de beslissing genomen, beschikt de verzekeraar over 30 dagen om de schadevergoeding te betalen.

Wat gebeurt er indien de verzekeraar de periode van 30 dagen niet respecteerd?

Indien de verzekeraar niet tijdig betaalt, dan heb je recht op een bijkomende vergoeding die gelijk is aan 2 keer de wettelijke intrest. Kan de verzekeraar aantonen dat de vertraging onafhankelijk is van zijn wil, dan zal deze bijkomende vergoeding niet verschuldigd zijn.

Een langere tijd voor het betalen van de vergoeding kan zich voordoen indien:

- De verzekeraar niet alle stukken heeft gekregen om de vergoeding te bepalen

- De schatting van de schade kan niet gebeuren door omstandigheden die niet afhangen van de verzekeraar

- Bij een brandstichting; de verzekeraar zal dan het onderzoek willen afwachten om te weten of de erzekerde zelf aansprakelijk is voor de brand

- Bij een gerechterlijke procedure

Om je woning te beschermen kies hier de beste brandverzekering.