Welke risico's zijn uitgesloten door je brandverzekering?

De brandverzekering is een brede verzekering, maar komt niet tussen bij een aantal gevallen.

Er zijn ook zaken die niet gedekt zijn door een brandverzekering, zoals bijvoorbeeld:

- De schade die door de verzekerde opzettelijk werd veroorzaakt, of door één van de personen die onder hetzelfde dak woont. Wie dus zelf een brand veroorzaakt aan zijn eigen woning, moet dus niet op de verzekering rekenen voor een terugbetaling van de schade. Indien dus je kind met lucifers speelt en onvrijwillig brand veroorzaakt, zal je niet op een schadevergoeding moeten rekenen.

- In geval van waterschade, door een probleem met de leiding of door de gebrekkige werking van een  electrisch toestel, zal de schadevergoeding de gevolgen van deze schade dekken, maar niet de leiding zelf of de electrische apparaten.

- De schade ten gevolge van een oorlog, een bezetting of inbeslagname zijn niet gedekt.

- Voor de woningen van hoge waarde, of met een waardevolle inhoud, kan de verzekeraar de dekking diefstal weigeren, of de installatie van een bepaald type alarm verplicht maken.

Je kan de risico's die wel gedekt zijn in de brandverzekering hier vinden.