Wat doe je als je schade hebt geleden aan je woning?

Je bent slachtoffer van een brand, waterschade of een natuurramp. Je woning is beschadigd. Wat doe je dan ?

Er zijn 2 belangrijke dingen die je moet ondernemen als je slachtoffer bent van een brand of een ander risico gedekt door je brandverzekering:

1/ De schade beperken

Zonder zelf gevaar te lopen, moet je alle maatregelen nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken:

- de schade voorkomen of de omvang ervan beperken

- voorkomen dat de brand uitbreiding neemt of zich kan herhalen

Voorbeeld:

- Je dak bedekken als dat door een storm zou zijn weggeblazen, om zo de waterschade te beperken of te voorkomen

- Een beginnende brand doven

De kosten die je eventueel maakt om de schade te beperken worden ook gedekt door je brandverzekering.

2/ Het ongeval aan je verzekeraar melden

Een ongeval dat door je verzekering is gedekt moet je zo snel mogelijk aan de verzekeraar melden of aangeven. Om de procedure te versnellen is het aangewezen zoveel mogelijk details aan je verzekeraar te geven:

- De datum

- De plaats

- De oorzaak van het ongeval

- Beschrijving van de schade; neem foto's van de situatie zodat een idee over de omvang van de schade kan worden gemaakt.

- Beschrijving van het verlies dat is veroorzaakt : welke voorwerpen zijn beschadigd, beschrijving van de voorwerpen (merk, type, facturen indien beschikbaar, foto's...)

Na het indienen van het schadegeval, zal de verzekeraar meestal een expert aanstellen om een verslag van de schade op te maken. De verzekeraar zal zich meestal op dit rapport baseren om de schadevergoeding te bepalen.

Indien je woning niet meer bewoonbaar zou zijn door de schade, moet je uiteraard op zoek naar een tijdelijk onderdak. Zijn hier kosten aan verbonden, dan moet je deze stukken ook aan de verzekeraar meedelen. De verzekeraar zal dan tussenkomen in deze kosten en in het algemeen je binnen de 15 dagen de kosten terugbetalen.

Verschillende soorten schade kunnen bestaan naar aanleiding van een schadegeval. In deze gids kan je volgende soorten schade vinden : schade door brand, waterschade, schade door natuurrampen, en schade door diefstal.

Om je woning te beschermen tegen schade, onderschrijf een brandverzekering van kwaliteit.