De waarborg waterschade: wat is er juist gedekt en wat niet?

Verschillende schadegevallen zijn inbegrepen in de waarborg waterschade. Maar sommige zaken zijn uitgesloten. Kijk goed na wat precies inbegrepen is in de brandverzekering en wat niet. Niet altijd eenvoudig.

Heb je waterschade opgelopen, dan komt de brandverzekering tussen in onder andere vorgende gevallen:

- Schade veroorzaakt door een probleem met de leidingen

- Schade veroorzaakt door een lek

- Schade door insijpeling van water door het dak

- Schade door water afkomstig van je sanitaire installatie of electrische toestellen

Voorbeelden:

- Je wasmachine lekt en je vloer vertoont hierdoor waterschade

- Een waterleiding in je badkamer is lek en waterschade aan het plafond in de kamer eronder wordt zichtbaar

- Een kraan is blijven openstaan

Maar er zijn ook een aantal dingen die niet gedekt worden door de waarborg waterschade:

- De schade aan de toestellen zelf die waterschade hebben veroorzaakt wordt niet terugbetaald

- De kosten voor de herstelling van het terras of het dak waardoor water is ingesijpeld worden niet betaald door je brandverzekering

- De schade ten gevolge van corrosie aan de leidingen wordt dikwijls beperkt. 

- De schade veroorzaakt door het rotten van hout is dikwijls uitgesloten van de waarborgen of beperkt tot een bepaald bedrag.

- De schade veroorzaakt door de vrieskou wordt soms vergoed op basis van de maatregelen die op voorhand zijn genomen. Wanneer een gebouw niet bewoond is gedurende 15 dagen of meer, en er ook geen verwarming voorzien is, moet de watertoevoer best worden afgesloten en de leidingen geledigd worden. 

- Een lek in de mazouttank kan gedekt zijn door je brandverzekering, maar via een specifieke dekking.

Opgelet: er is een onderscheid tussen « waterschade » en « overstroming » voor je brandverzekering. Waterschade door een lek in de leidingen of een insijpeling is gedekt in je brandverzekering onder de naam « waterschade ». Gaat het over schade door een overstroming, dan zal dit deel uitmaken van de waarborgen « natuurrampen ». Dan kan betekenen dat er verschillende vrijstellingen kunnen zijn. 

Je bent op zoek naar een brandverzekering? Vind je brandverzekering hier.