Wat betekent dat je schadevergoeding gebaseerd is op de werkelijke waarde bij je brandverzekering?

Wanneer je een slachtoffer bent van een ongeval dat gedekt is door je brandverzekering, kan de schadevergoeding bepaald worden op basis van de werkelijke waarde.

Er zijn 2 verschillende waarden voor een woning die bij een brandverzekering worden gebruikt: de nieuwwaarde of de werkelijke waarde.Wat is de werkelijke waarde?


Een verzekerde waarde gebaseerd op de werkelijke waarde, is de nieuwwaarde van de woning verminderd met een waarde door het gebruik van de woning (de afschrijvingswaarde). Wanneer maakt men gebruik van de werkelijke waarde? 


De werkelijke waarde bij een brandverzekering wordt gebruikt bij de brandverzekering door een huurder. Hij moet enkel zijn risisco als huurder verzekeren, de zogenaamde huurdersaansprakelijkheid. Hij moet enkel het onroerend goed teruggeven aan de eigenaar in de staat zoals hij het heeft ontvangen. Dit in tegenstelling van de eigenaar die zijn eigendom zal willen herstellen in de oorspronkelijke staat. En hiervoor zal de nieuwwaarde gebruikt worden.