De verzekeringsgids voor groepsverzekeringen : alle informatie over groepsverzekeringen vind je hier!

Het wettelijk pensioen staat al een aantal jaren onder druk. Via een groepsverzekering, kan je zorgen voor een bijkomend pensioen... dat misschien noodzakelijk zal zijn

De groepsverzekering is een initiatief van de werkgever : hij beslist om een overeenkomst te maken voor zijn personeel die we een reglement noemen.

Dit reglement bevat alle regels en afspraken die worden gevolgd door de werkgever en werknemers om de utivoering van de groepsverzekering tot een goed einde te brengen.

Dit reglement bevat de waarborgen van de groepsverzekering die voorzien zijn in de groepsverzekering zoals bijvoorbeeld een waarborg tegen overlijden, een hospitalisatiedekking, een pensioenvoorziening,... Het reglement bepaalt hoeveel elke waarborg bedraagt, wie de premie ervoor betaalt,...

Ook zijn er heel wat zaken door de wet geregeld : de 80% regel, de fiscale aftrekbaarheid van de groepsverzekering en de belasting van de voordelen, de pensioenfiche of de jaarlijkse mededelingen over de situatie van de groepsverzekering, ...

Deze gids geeft je een overzicht van wat de groepsverzekering is. Heel wat elementen zijn hierin opgenomen. Wens je meer details ? Of heb je een specifieke situatie of vraag ? Dan zijn er zeker specialisten-makelaars die je kunnen helpen met hun specifieke expertise in dit domein.