De 80 regel groepsverzekering

Om te vermijden dat in een groepsverzekering te grote bedragen worden verzekerd, heeft de fiscus een regel uitgevaardigd die moet gerespecteerd worden

De premies die door de werkgever of werknemer betaald worden zijn aftrekbaar van de inkomsten van de werkgever of werknemer.

Om te vermijden dat deze aftrekbare bedragen onbeperkt hoog zouden kunnen zijn, heeft de fiscus een maximum vastgelegd. Ga je boven dit maximum uit, dan zal de fiscus de aftrekbaarheid van de premies groepsverzekering niet meer aanvaarden.

De verzekeraar moet deze controle uitvoeren en alle gegevens van de werkgever en werknemer opvragen.

Hoe werkt deze regel ?

De toepassing is redelijk complex maar het principe is eenvoudig : je mag van de fiscus een aanvullend pensioen vormen van de tweede pijler dat zo groot is, dat het samen met het wettelijk pensioen, ten hoogste 80% van je laatste bruto wedde.

Hierbij gaat de fiscus ervan uit dat je alle gespaarde kapitalen voor je pensioen in de tweede pijler bijeen telt en dan kijkt wat er nog mogelijk tot aan het maximaal toegelaten.

De derde pijler – pensioensparen of de gewone levensverzekering ook langetermijnsparen genoemd – tellen niet mee voor de bepaling van de 80 procent regel.

Voor de juiste toepassing van de regel ga je best te rade bij een makelaar of verzekeraar.