De aansluiting en overdraagbaarheid van de groepsverzekering

De wet heeft een aantal regelingen getroffen voor de aansluiting bij een groepsverzekering en voor de overdraagbaarheid van de groepsverzekering

Er kunnen voor de aansluiting verschillende gevallen voordoen.

Vooreerst bekijken we het geval dat een nieuwe groepsverzekering wordt opgestart. Komt deze groepsverzekering er door een Collectieve arbeidsovereenkomst, dan kan normaal niemand weigeren om aan te sluiten. De CAO verplicht meestal de aansluiting.

Indien de groepsverzekering wordt opgestart zonder een CAO, is de aansluiting niet verplicht. Een werknemer kan beslissen niet mee te doen. Deze beslissing is onomkeerbaar. De werknemer die beslist niet mee te doen kan later niet meer toetreden tot de groepsverzekering. Ook omgekeerd, kan een werknemer niet meer uit de groepsverzekering stappen.

Wanneer de groepsverzekering reeds bestaat in een bedrijf, dan moet elke werknemer aansluiten en heeft hij geen keuze.

De werkgever heeft ook mogelijkheden gecreerd om je groepsverzekering overdraagbaar te maken. Wanneer je van werkgever verandert, kan je verschillende mogelijkheden overwegen :

- Je kan je verworven rechten bij de verzekeraar van je vorige werkgever laten. De opgebouwde kapitalen zullen dan uitbetaald worden op de vervaldag zoals voorzien in het reglement van de groepsverzekering.

- Je kan je verworven rechten ook meenemen naar je nieuwe werkgever, op voorwaarde dat die een groepsverzekering heeft. Dan zal op je vervaldag de som van de kapitalen uitbetaald worden  inbegrepen de verworven rechten van bij je vorige werkgever. De wet verbiedt op deze overdracht kosten aan te rekenen ; zodoende verliest de werknemer niets van zijn verworven rechten bij een overdracht.

- De werknemer wordt op de hoogte gebracht via zijn oude werkgever over de mogelijke overdracht, kan dan beslissen en deelt dit mede aan de verzekeraar.