De belasting die bij een groepsverzekering hoort

Ook bij de groepsverzekering horen fiscale regels voor de aftrek van de premies en de belasting van de kapitalen. Welke regels gelden hier?

Hoe wordt de groepsverzekering belast?

Bij het op pensioen gaan kan je je kapitaal opvragen van je groepsverzekering. De regering heeft recentelijk een aantal maatregelen genomen om mensen te stimuleren later op pensioen te gaan.

Wat is nu de situatie :

- Het opvragen van het kapitaal van je groepsverzekering kan enkel maar als je vervroegd zou pensioeneren, wanneer de wettelijke pensioenleeftijd is bereikt, en ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar.

- In principe voorzien alle groepsverzekeringen een vervaldag op 65 jaar. Heb je nog een groepsverzekering met een vervaldag van 60 jaar, dan kan je de verzekeraar vragen om de polissen te verlengen tot 65 jaar. Het is niet zeker dat dit kan gebeuren aan dezelfde voorwaarden : de financiele situatie is gewijzigd en de verzekeraar zal vermoedelijk de nieuwe voorwaarden toepassen.

- Verder heeft de regering ook besloten het deel van de groepsverzekering dat gefinancierd wordt door de werkgever zwaarder te belasten indien je dit zou opnemen op 60 of 61 jaar.

De situatie is dus als volgt:

- Op het kapitaal opgebouwd met je persoonlijke bijdragen betaal je 16,5% belastingen ongeacht wanneer je het kapitaal opneemt tussen 60 en 65 jaar. Werk je tot je 65ste, dan betaal je maar 10% op het kapitaal betaald door je persoonlijke premies.

- Het kapitaal opgebouwd door de werkgeversbijdragen gelden andere regels :

Neem je het kapitaal op op je 60 ste, dan betaal je 20% belastingen op je kapitaal en op je 61ste wordt dat 18%. Nadien wordt dit 16,5% behalve als je pas op 65 stopt met werken en dan je kapitaal opneemt : dan betaal je 10%.

De winstdeelname bij een groepsverzekering is niet belast, net zoals bij alle andere levensverzekeringen. Daarnaast moet je wel rekening houden met de gemeentelijke opcentiemen : die moet je ook betalen.

Om te weten wat je netto over zal houden moet je nog rekening houden met de volgende elementen :

- Er wordt een inhouding gedaan ten voordele van het RIZIV van 3,55% op het kapitaal en de winstdeelname

- Er wordt een solidariteitsbijdrage toegepast op het kapitaal en de winstdeelname tussen 0 en 2%

- De belasting op het kapitaal zelf is onderheving aan de crisisbelasting van 1%. Zo is de 16,5% (zie hierboven)  vandaag 16,66% en de 10% gelijk aan 10,09%.

Conclusie : als je alle inhoudingen meetelt moet je rekenen op ongeveer 20% inhouding op het kapitaal van je groepsverzekering.

Bij overlijden wordt een kapitaal overlijden uitbetaald. Hierop zullen ook de nodige inhoudingen toegepast worden : de 16,66% als voorheffing, de 3,55% en de 2% zijn integraal van toepassing.

De winstdeelname bij overlijden is niet belast en maakt ongeveer 30% uit van het kapitaal.

Bij overlijden is er vrijstelling van de successierechten voor de eerst en tweede rang (partner en kinderen). Voor de specifieke toepassing van de successierechten moet je ook rekening houden dat die kan verschillen per gewest.