De groepsverzekering is een initiatief van de werkgever voor de werknemer

Een groepsverzekering is een verzekering van de werkgever ten voordele van zijn werknemers

Wanneer de werkgever beslist een groepsverzekering te voorzien voor de werknemers, dan wordt dit beschreven in een reglement voor groepsverzekering.

Het is dus noodzakelijk om een relatie werkgever-werknemer te hebben om een groepsverzekering tot stand te brengen.

In deze groepsverzekering kunnen verschillende waarborgen opgenomen worden :

- Er kan voorzien worden in een dekking overlijden : bij overlijden van de werknemer wordt dan een bepaal bedrag aan de begunstigde uitbetaald. Meestal wordt 2 tot 3 keer het jaarsalaris genomen als het kapitaal overlijden.

- Er kan voorzien worden in een invaliditeitsrente : bij invaliditeit wordt het salaris vervangen door een tussenkomst van de sociale zekerheid en een supplement van de groepsverzekering om zo bijvoorbeeld minstens 70% van het salaris te bereiken.

- Een hospitalisatieverzekering kan toegevoegd worden : in dat geval worden de kosten die de ziekenkas niet terugbetaald bij hospitalisatie tenlaste genomen van de groepsverzekering.

- Een pensioen : in dat geval wordt er een kapitaal opgebouwd tegen de pensioenleeftijd, zodat dit kapitaal kan dienen als een bijkomend pensioen bovenop het wettelijk pensioen.

Alle details over de juiste waarborgen en de betaling van de premie groepsverzekering, maken deel uit van het reglement. Dit zelfde reglement zal bepalen voor wie, welke voorwaarden van toepassing zijn.