De groepsverzekering voor zelfstandige of het IPT, de individuele pensioentoezegging

Voor een zelfstandige die een vennootschap heeft is het ook mogelijk een groepsverzekering te voorzien. In dat geval spreken we van een IPT of individuele pensioentoezegging

Bij een IPT of individuele pensioentoezegging heeft men geprobeerd om het kader van de groepsverzekering te volgen. Veel regels komen dan ook terug : de regel van 80%, de fiscaliteit van de groepsverzekering, de belasting van de groepsverzekering, ...

Wat verschilt is het principe van het reglement : vermits het om een zelfstandige gaat en er geen verhouding werkgever-werknemer bestaat is het niet nodig een reglement groepsverzekering te voorzien die rechten en plichten vastlegt. De zelfstandige kiest zelf welke waarborgen hij wil verzekeren.

Vooral de fiscale regels (gelijk aan die van een groepsverzekering) zijn belangrijk om ook te respecteren.

Er is nog een bijkomend element : vermits er geen sprake is van een salaris, en er meestal ook geen vast inkomen is (elke maand kunnen de inkomsten wijzigen)  heeft de fiscus beslist dat de basis voor de IPT steeds een regelmatig maandelijks inkomen moet zijn. Dat regelmatig maandelijks bedrag vormt dan ook de basis voor de berekening van de 80% regel.