De jaarlijkse pensioenfiche of benefit statement geeft je een overzicht van je groepsverzekering

De wetgever heeft de verzekeraar verplicht om elk jaar een overzicht te geven van zijn groepsverzekering. Dit overzicht noemt men de pensioenfiche of het benefit statement

Wat bevat de pensioenfiche of benefit statement en wat is de bedoeling ?

Het doel van dit jaarlijks overzicht bestaat erin duidelijk aan te geven welke waarborgen precies in je groepsverzekering zijn voorzien, en wat de huidige situatie is.

Welke onderdelen vind je terug op je pensioenfiche of benefit statement ?

- Je gegevens : hier vind je alle informatie over jezelf en eventuele familieleden die ook in je groepsverzekering voorkomen (partner, kinderen ...)

- Hoeveel is er al gespaard : via de patronale bijdrage (premie betaald door de werkgever) en de persoonlijke bijdrage (bijdrage betaald door jezelf) is je groepsverzekering gefiniancieerd. Hoeveel  er al is gespaard voor je aanvullend pensioen, kan je zien op de pensioenfiche. Dit gespaard bedrag is het resultaat van de betaalde premies voor je pensioen en de intrest die toegekend is op je spaargeld.

- Hoeveel krijg ik als ik op pensioen ga : volgens het reglement ga je op een bepaald moment op pensioen, meestal 65 jaar. Wat is dan het bedrag dat ik zal krijgen ? Dit bedrag kan je vinden op de pensioenfiche. Uiteraard houdt dit bedrag geen rekening met de toekomstige evolutie van je salaris.

- Wat zal er gebeuren als ik zou overlijden voor mijn pensioen : wanneer er een kapitaal overlijden voorzien is in je groepsverzekering, dan zal er op je pensioenfiche staan hoeveel precies zal betaald worden aan je begunstigden.

- Hoeveel zal ik krijgen als ik invalide zou worden : de rente, wachttijd zal ook op de pensioenfiche vermeld worden.

- De betaling van de premies : een overzicht van de premies betaald door de werkgever en door de werknemer worden ook op de pensioenfiche vermeld.

- Hoeveel zijn de verworven rechten : wanneer je bijvoorbeeld zou veranderen van werkgever dan heb je een aantal rechten opgebouwd via je groepsverzekering. Hoeveel bedragen die precies en wat is het gespaarde bedrag voor deze verworven rechten : dat staat ook op de pensioenfiche of benefit statement.