De premiebetalingen bij een groepsverzekering gebeuren door de werkgever en werknemer.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de premiebetaling te regelen bij een groepsverzekering. Werkgevers en werknemers kunnen de kosten delen

Bij een groepsverzekering wordt het onderscheid gemaakt tussen de werkgeversbijdragen en werknemersbijdragen. De premie betaalt door de werkgever noemt men patronale bijdrage. De premie die de werknemer betaalt, wordt de persoonlijke bijdrage genoemd.

In het groepsreglement wordt bepaald wie de premie zal betalen en hoeveel dat zal zijn. Er zijn veel combinaties mogelijk :

- Dikwijls betaalt de werkgever via de patronale bijdragen de premies die te maken hebben met de waarborgen overlijden, invaliditeit, hospitalisatie van de werknemer – al de risico's dus - en betaalt de werknemer via de persoonlijke bijdrage zijn deel in het aanvullend pensioen.

- Soms zal het reglement bepalen dat de werknemer bijvoorbeeld een persoonlijke bijdrage betaalt van 2% van het salaris, en dat de werkgever de rest ten laste neemt via de patronale bijdrage.

De premie die de werknemer betaalt wordt afgehouden van het salaris op het einde van de elke maand. Bij elke wijziging (indexatie lonen, wijziging van functie, verhoging salaris) zal de verzekeraar  de nieuwe premies moeten meedelen aan de werkgever om zo de juiste premies in rekening te brengen voor de patronale en persoonlijke bijdrage.