Verschillende mogelijkheden bestaan voor het bepalen van je groepsverzekering.

Je kan kiezen tussen een groepsverzekering met vaste prestaties of met vaste bijdragen. Deze keuze heeft verschillende gevolgen voor de werkgever en werknemer

Bij het opzetten van een groepsverzekering kan de werkgever kiezen tussen een plan met vaste prestaties of vaste bijdragen. Wat betekent dit ?

1/ Wat is een plan met vaste prestaties ?

In dat geval zal de werkgever er voor kiezen om een belofte te doen aan zijn werknemers om bij de pensioenleeftijd een vaste prestatie te waarborgen. Bijvoorbeeld : de werknemer zal een pensioen ontvangen dat 70% zal zijn van de laatste ontvangen wedde.

Zulk een plan heet men soms ook een plan met een resultatenverbintenissen : het resultaat is belangrijk.

Vermits salarissen geindexeerd worden, je soms een opslag krijgt, een wijziging van functie kan gebeuren, waarbij telkens een aanpassing van het salaris van toepassing is, moet er telkens ook een aanpassing gebeuren van je groepsverzekering. Je waarborgen en je premies moeten aangepast om de nieuwe prestatie te behalen. De meerkost door al die wijzigingen moet betaald worden gedurende de overblijvende jaren dat je nog actief zal zijn. En die overblijvende jaren worden steeds korter naarmate je ouder wordt.

Hoeveel zo'n plan zal kosten kan je niet echt weten : niemand weet hoe de carrière en het salaris van iemand zal evolueren.

2/ Wat is een plan met vaste bijdragen ?

Een plan met vaste bijdragen bestaat erin om de bijdragen gewoon vast te leggen, bijvoorbeeld 3% van het salaris. Wanneer dan het salaris verhoogd, zal ook de premie verhogen, en ook het kapitaal dat je op het einde zal krijgen.

In dit geval weet je precies wat de premie zal zijn die moet betaald worden. Of het kapitaal je dan uiteindelijk een pensioen zal opleveren van 70% van je laatste salaris, of 60% of misschien 50% weet je niet. Daarom spreekt men hier van een middelenverbintenis.

Tegenwoordig zijn de meeste plannen opgebouwd met een vaste bijdrage. Sinds een tiental jaren en ook door de crisis, zijn de plannen met vaste prestaties op de achtergond geraakt. De premie voor deze plannen is onvoorspelbaar op middellange termijn en dus wensen de werkgevers niet meer om dit soort plannen toe te passen.