Wat zijn de verworven rechten bij een groepsverzekering?

Wanneer je een groepsverzekering hebt, dan worden er premies betaald voor risico's te dekken en ook om een aanvullend pensioen op te bouwen. Zo bouw je verworven rechten op

De premies die jezelf en de werkgever betalen, dienen om de gedekte risico's te verzekeren. Maar als het reglement groepsverzekering ook een aanvullend pensioen voorziet, dan worden deze premies gespaard om op de vervaldag het pensioenkapitaal op te bouwen.

Dus dit kapitaal groeit elk jaar door de betaling van de nieuwe premies groepsverzekering en de intrest die toegekend wordt. Zo heb je op het einde van elk jaar een steeds groter kapitaal bijeengespaard.

Dit bedrag noemt men de verworven rechten : het is het deel van het pensioenkapitaal dat reeds werd opgebouwd met de premies die in het verleden werden betaald. De premies die jij en de werkgever nog zal betalen in de toekomst worden dus niet meegeteld om de verworven rechten te berekenen.

Elk jaar krijg je een overzicht van de stand van zaken van je groepsverzekering, de pensioenfiche. Daarin zijn ook de verworven rechten opgenomen.

Deze rechten zijn verworven : dit betekent dat ze nooit meer kunnen verminderen of verdwijnen. De premies zijn ervoor betaald en dus heb je recht op het kapitaal dat eruit voorkomt. Dat kan niet meer verminderen.