De waarborgen van een groepsverzekering.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de werkgever om waarborgen te voorzien in de groepsverzekering

In het algemeen willen de waarborgen die voorzien worden in een groepsverzekering de werknemer beschermen tijdens zijn loopbaan tegen een aantal risico's en een aanvullend pensioen voorbereiden.

De risico 's die we meestal aantreffen bij een groepsverzekering zij de volgende :

- Overlijden : bij overlijden van de werknemer wordt er een kapitaal voorzien voor de erfgenamen. Meestal wordt een aantal keren (bvb 3 keer) het jaarsalaris uitbetaald.

- Wezenrente : bij overlijden van de beide ouders wordt er dan voorzien in een rente tot een bepaalde leeftijd van de weeskinderen. Bijvoorbeeld voorziet het regelement in een rente van 10% van het jaarsalaris voor elk weeskind tot de leeftijd van 25 jaar. Dit geeft dan de mogelijkheid om de studies te financieren.

- Hospitalisatie : de kosten verbonden met de hospitalisatie van de werknemer (en ook de familieleden) zullen dan worden vergoed. Meestal komt eerst de ziekenkas tussen en de meerkost bovenop de terugbetaling van de ziekenkas zal dan door de groepsverzekering worden betaald.

- Invaliditeit : bij invaliditeit, tijdelijk of permanent, voorziet de groepsverzekering in een waarborg om bijvoorbeeld 75% van de wedde te blijven ontvangen, rekening houdend met de tussenkomst van de sociale zekerheid.

- Pensioen : het grootste deel van het budget gaat meestal naar het pensioengedeelte. Werkgever en werknemer betalen meestal een deel van de premie om zo een substantieel kapitaal op te bouwen op de pensioenleeftijd van de werknemer.

In heel veel gevallen bepaald het reglement groepsverzekering precies voor iedere werknemer wat de waarborgen zijn. Een aantal jaren geleden hebben we de intrede gezien van de zogenaamde cafetariaplannen. Dit zijn plannen die gebaseerd zijn op het vaste bijdrage principe, maar ze laten iedere werknemer zelf kiezen welke waarborgen ze wensen en hoeveel van het budget hieraan wordt besteed.

Vermits er dan voor iedere werknemer andere waarborgen zijn, is de administratie van deze plannen niet eenvoudig. Daarom kom je deze cafetariaplannen vooral tegen in kleinere bedrijven.