Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering kan het wettelijk pensioen aanvullen : daarom noemt men ze ook een aanvullend pensioen

Binnen het kader van de sociale zekerheid, wordt het wettelijk pensioen opgebouwd. Door de bijdragen die worden betaald door de werkgever, werknemer, zelfstandige en ambtenaar kan voorzien worden in een wettelijk pensioen.

Dit wettelijk pensioen is gebaseerd op je loopbaan : je inkomsten van elk jaar (al of niet beperkt), gedurende heel je carrière leveren een resultaat op dat we het wettelijk pensioen noemen.

Gemiddeld is dit wettelijk pensioen niet zo hoog. Voor werknemers gaat dit gemiddeld naar 1500€, voor ambtenaren zal dit 2200€ ongeveer bedragen, en voor zelfstandigen om en bij de 1000€. Vermits je eigen loopbaan de basis van de berekening is, zal dit resultaat voor iedereen verschillend zijn.

Dit wettelijk pensioen wordt ook de eerste pijler genoemd.

Als aanvulling op deze eerste pijler komt de tweede pijler : ben je werknemer en heeft je werkgever een pensioenfonds of groepsverzekering voor zijn personeel, dan kan je daarmee een aanvullend pensioen opbouwen.

Een pensioenfonds is een manier om een aanvullend pensioen te organiseren voor grote werkgevers.
Een groepsverzekering kan je al voor kleinere en middelgrote ondernemingen organiseren.

Het resultaat van een pensioenfonds of groepsverzekering is een kapitaal dat je op pensioenleeftijd ontvangt (in kapitaal of omgezet in rente). Op die manier vormt het een aanvulling op het wettelijk pensioen.

We hebben het hier over een groepsverzekering in deze gids. 
Een groepsverzekering is gebaseerd op een reglement. Dit reglement beschrijft precies waaruit de groepsverzekering bestaat en hoe die gefinancierd wordt.