De hospitalisatiekaart of assurcard vereenvoudigt je hospitalisatie

Veel mensen sluiten een hospitalisatieverzekering af ofwel indidviueel ofwel via hun groepsverzekering. Het gebruik van de hospitalisatiekaart heeft veel voordelen voor de patient en ook voor de verzekeraars

De assurcard is een kaart die een aantal voordelen geeft voor de patient :

- Je moet zelf de ziekenhuisfactuur niet betalen. De facturen worden naar de verzekeraar gestuurd en naar de ziekenkas. Zo kan je jezelf volledig concentreren op je hospitalisatie en je verzorging

- De verzekeraars hebben dan meer controle op de uitgaven voor hospitalisatie.

Hoe verloopt dit in de praktijk ? Dit gebeurt in 4 stappen :

1. De verzekerde-patient meldt bij de opname in het ziekenhuis dat hij beschikt over een assurcard en kan zich registreren via een terminal of rechtstreeks op het internet.

2. De verzekerde geeft de kaart af bij inschrijving. De verzekeraar zal dan de gegevens van de patient krijgen en beslissen of het onderschreven contract aanleiding geeft tot de dekking door de verzekeraar. Indien dit zo is, zal de verzekeraar het hospitaal vragen om alle facturen rechtstreeks te sturen naar hem en niet naar de klant ; dit is het derde-betaler-circuit.

3. De verzekeraar en het hospitaal spreken af om de facturen via papier of electronisch te verwerken.

4. De verzekeraar betaalt dan binnen de 30 dagen aan het ziekenhuis. De niet verzekerde kosten (telefoon, vrijstelling, ereloonsupplementen...) zal de verzekeraar dan voorleggen aan de klant om zelf voor de betaling te zorgen.

Welke verzekeraar doet mee met het assurcardsysteem ? Assurcard is een intiatief van 3 maatschappijen Allianz, KBC Verzekeringen, en ING Insurance in 2001. Later voegde Ethias zich toe aan het Assurcard systeem. Vandaag maken ook Fidea, Baloise Verzekeringen, Delta Lloyd Life, Federale verzekeringen, deel uit van de groep verzekeraars die met dit systeem werken.

De grootste prive verzekeraar voor hospitalisatieverzekeringen DKV, heeft al langer een eigen specifieke kaart voor al zijn verzekerden. Deze kaart werkt op basis van hetzelfde principe.