De sociale zekerheid voorziet in de terugbetaling van hospitalisatiekosten. Toch kan je een hospitalisatieverzekering onderschrijven. Waarom ?

De hospitalisatieverzekering is een aanvulling op de terugbetalingen die voorzien zijn door de ziekenkas of mutualiteit

De sociale zekerheid in België heeft de bedoeling om te zorgen voor financiële tussenkomst bij een aantal gevallen. Zo bevat de sociale zekerheid onder andere de pensioenen, invaliditeitsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, kindergeld, uitkeringen bij ziekte...

De ziekenkassen of mutualiteiten zorgen voor de administratieve en financiële practische regeling van die sociale zekerheid. Zij zijn het contactpunt voor de bevolking.

Hoeveel er precies wordt terugbetaald bij een dokterbezoek, bij een hospitalisatie, bij een specifieke operatie... wordt beslist in een overlegcomité samen met de regering.

De terugbetaling is niet gelijk aan de werkelijke kost : we kennen het remgeld bij de huisarts, de kosten bij een hospitalisatie (kosten voor de kamer, de medicamenten, de chirurg...) die soms 3 to 5 keer hoger kunnen zijn dan wat je van je mutualiteit of ziekenkas terugkrijgt.

Precies om deze reden bestaan de hospitalisatieverzekeringen. Zij nemen ten laste wat de ziekenkas niet zal terugbetalen : het is dus een complement ten opzichte van de sociale zekerheid.

De ziekenkas of mutualiteit betaalt ook heel wat zaken niet terug of zeer beperkt : denk maar aan tandverzorging, brillen en monturen, hospitalisatie in het buitenland....maar ook een aantal behandelingstechnieken, medische materialen, implantaten of geneesmiddelen. Ook in deze gevallen zullen de hospitalisatieverzekeringen een rol kunnen spelen en geheel of gedeeltelijk tussenkomen voor deze kosten die de ziekenkas niet zal dragen.

Hier een voorbeeld :

- Ongeveer 25% van de medische kosten worden niet terugbetaald.

- In 2011 betaalde een patient bij hospitalisatie gemiddeld 526€ uit eigen zak. Koos de patient voor een éénpersoonskamer dan bedroeg het niet terugbetaalde deel zelfs 1.312€ gemiddeld.