Hoe kan je een hospitalisatieverzekering onderschrijven?

Een individuele hospitalisatieverzekering onderschrijven : waar doe je dit en waaraan moet je denken?

Het is mogelijk een hospitalisatieverzekering te onderschrijven via verschillende kanalen :

- Je ziekenkas

- Je makelaar die je verschillende verzekeringsproducten van verschillende maatschappijen kan voorstellen

- Je bank-verzekeraar die je producten kan voorstellen voor hospitalisatie

- Een directe vezekeraar die je producten kan voorstellen per mail of per telefoon.

Vooraleer je tot onderschrijven overgaat, mag je niet alleen met de prijs rekening houden. Verschillende ander criteria moet je ook bekijken zoals de juiste dekkingen, de uitsluitingen, de vrijstelling,...zijn belangrijke elementen.

Vooraleer te onderschrijven, zal de verzekeraar je een medische vragenlijst geven die je moet invullen. Hiermee zal de verzekeraar trachten een evaluatie te krijgen van het te verzekeren risico. Eventueel zal hij ook, op zijn kosten, een medisch onderzoek vragen (al dan niet met bloedafname, electrocardiagram,...). Op basis van deze medische gegevens kan de verzekeraar  beslissen om sommige aandoeningen uit te sluiten van de verzekering.

Vooraleer gedekt te zijn door de verzekering hospitalisatie die je hebt onderschrijven, kan de verzekeraar vragen een stageperiode toe te passen.  Gedurende deze periode ben je niet gedekt door je hospitalisatieverzekering.