De premieverhogingen van de hospitalisatieverzekering bezitten een aantal specifieke kenmerken.

Voor een verzekeraar is de verhoging van de premie niet gewoon een indexatie. Andere elementen moeten ook in rekening gebracht worden

In het verleden is er heel wat te doen geweest over de premieverhogingen die verschillende maatschappijen toepasten. Tussen 2004 en 2009 verhoogden sommige maatschappijen hun premie met 300%. Daarom werden er pogingen gedaan om dit te reglementeren.

Waarom is dit zo ?

- Vooreerst is er de gewone indexatie. Prijzen verhogen, dus moeten ook de premies worden aangepast. In het geval van hospitalisatie, moet er speciaal gekeken worden naar de evolutie van de prijzen van de gezondheidszorgen. Deze prijzen zijn uiteindelijk afspraken die worden gemaakt door het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering).

- Een specifieke medische index is opgemaakt zodat de indexatie van de prijzen een goede basis heeft

- Wanneer er besparingen zijn in het algemeen, komen we die ook tegen in de sociale zekerheid en meer bepaald de gezondsheidsuitgaven.

Vermits de meeste hospitalisatieverzekeringen datgene betalen dat niet door de sociale zekerheid wordt terugbetaald, verhogen de kosten voor de verzekeraars omdat de sociale zekerheid minder terugbetaald door de besparingen.

Dit geeft dus ook aanleiding tot een verhoging van de prijs van hospitalisatieverzekeringen op een regelmatige basis.

- We weten allemaal dat met de stijging van de levensverwachting, de kosten van hospitalisatie zullen stijgen met de leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe hoger de kosten van hospitalisatie. Vandaag is het totaal onduidelijk wat de stijging is van de levensverwachting, en de kwaliteit van het leven op hoge leeftijd. Hiermee zullen de kosten van hospitalisatie ook stijgen maar het is onduidelijk om in te schatten met hoeveel dat zal zijn.

De premies die verzekeraars ontvangen vandaag kunnen niet stijgen met het percentage van de stijging van de kosten op hoge leeftijd. Verzekeraars zullen reserves moeten aanleggen voor het ouder worden van hun verzekerden. Deze ouderdomsreserves bestaan vandaag, maar zijn ze voldoende?

Houden ze voldoende rekening met de steeds ouder wordende bevolking ?

Er is voor gezorgd dat de huidige verzekerden verzekerd kunnen blijven bijvoorbeeld na het uitstappen uit de groepsverzekering. Dus het aantal verzekerden zal zeker aanwezig blijven en dat is een goede zaak. Maar de inschatting van de stijgende kost van de verzekeraars, gebaseerd op de steeds stijgende levensverwachting (en dus een grotere kans op hospitalisatie) bevat vele onbekende elementen. Prijsverhogingen zijn dus zeker niet uitgesloten in de toekomst.