Hoe berekent de verzekeraar de prijs van de hospitalisatieverzekering?

Voor het berekenen van de prijs van een hospitalisatieverzekering zijn er verschillende variabelen die worden gebruikt

We geven hier de voornaamste elementen die bij het berekenen van de prijs van een hospitalisatieverzekering belangrijk zijn :

- De leeftijd : iedereen weet dat hospitalisatie meer voorkomt naargelang je ouder bent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de premie hoger zal zijn naargelang je ouder bent. Dus hoe vroeger je een hospitalisatieverzekering onderschrijft, hoe lager je startpremie zal zijn.

- Het adres : de prijzen die hospitalen toepassen, zijn niet gelijk. Sommige hospitalen zijn duurder dan anderen. Vermits heel veel mensen geen grote afstanden gaan afleggen om een hospitaal te kiezen, zal je woonplaats een factor zijn die in de prijs van de hospitalisatieverzekering verwerkt zal zijn.

Zo zijn hospitalen in het Brusselse bekend als duurder dan andere hospitalen.

- Type kamer : de honoraria die mogen gevraagd worden, hangen af van het type van kamer. De sociale zekerheid voorziet tarieven voor het gebruik van een kamer (één persoons en twee persoonskamer) en al de medische ingrepen die in een hospitaal kunnen gebeuren. De sociale zekerheid geeft ook de hospitalen de mogelijkheden om onbeperkte prijzen te gebruiken indien patienten gebruik maken van een éénpersoonskamer. Uiteraard zal dit de prijs van de hospitalisatieverzekering bepalen : neem je dus een verzekering waar je de vrije keuze hebt van kamer, dan zal de prijs hoger zijn dan een hospitalisatieverzekering waar je kiest voor een tweepersoonskamer.

- Vrijstelling : je kan een bedrag kiezen dat de verzekeraar niet zal betalen en dat je dus zelf ten laste neemt. Dit bedrag is de vrijstelling. Hoe hoger je de vrijstelling kiest, hoe lager de prijs van de hospitalisatieverzekering zal zijn.

- Optionele dekkingen : je kan soms kiezen om sommige speciale zaken ook te verzekeren. Bijvoorbeeld tussenkomsten bij tandverzorging, bij brillen enz..., pre en post dekkingen (het aantal maanden voor en na de operatie die gedekt zijn), zware ziekten die gedekt zijn.

- Wanneer je een polis hospitalisatie wil onderschrijven, moet je een vragenlijst invullen of soms medische testen afleggen (algemeen onderzoek, electrocardiagram,...). Op basis van je medische toestand, kan de verzekeraar dan de basisprijs van de hospitalisatieverzekering toepassen, of werken met een premieverhoging omdat je gezondheidstoestand niet optimaal is. Soms kunnen ook sommige ziektes worden uitgesloten uit de polis omwille van sommige elementen uit je verleden.

Los van deze verschillende elementen die het tarief bepalen, zal de prijs van de hospitalisatieverzekering ook worden aangepast aan de index. Er wordt hiervoor een aangepaste index gebruikt die rekening houdt met de stijging van de kosten van medische verzorging.