Wat is de betekenis van een stage of wachttijd in hospitalisatieverzekeringen?

Een stageperiode of wachttijd in hospitalitatieverzekering beschermt de verzekeraar

De stageperiode of wachttijd in hospitalisatieverzekering is een periode, die ingaat na het onderschrijven van de hospitalisatieverzekering, waarin de verzekeraar niet zal tussenkomen.

Deze wachttijd kan een aantal maanden bedragen. Vermits het voor jezelf en voor de verzekeraar nagenoeg onmogelijk is om te weten of je straks gehospitaliseerd moet worden voor een aandoening die je nu al zou hebben, laat deze wachttijd toe dit op te vangen.

Ben je toch ziek en gehospitaliseerd gedurende deze periode zal de verzekeraar niet tussenkomen.

Vermits deze stageperiode of wachttijd hospitalisatieverzekering erg kan varieren bij de verschillende verzekeraars, is het nuttig om deze te vergelijken.