Belasting van het kapitaal leven bij een levensverzekering

Wanneer je genoten hebt van de aftrek van je premies bij een levensverzekering, kan je je ook verwachten aan een belasting op het kapitaal dat je zal ontvangen

Er is dus duidelijk een link tussen de aftrek van de premie van een levensverzekering en de belasting van het kapitaal leven.

Het maakt niet uit of je de aftrek van de premie hebt gebruikt voor het pensioensparen of voor het langetermijnsparen. Voor beiden gelden dezelfde regels.

Let wel op : zelfs al zou je maar één enkele premie fiscaal hebben afgetrokken, dan nog zal het hele kapitaal worden belast.

Vermits bij fiscale aftrek de levensverzekering pas kan eindigen op je 65ste verjaardag, zal de fiscus reeds op je 60ste verjaardag de belasting heffen.

Er zal dan 10% van de reserve (de betaalde premies en de intresten hierop verminderd met eventuele premie voor gedekte risico’s zoals overlijden bijvoorbeeld)  als belasting worden geheven. Voor premies die je zou betaald hebben voor 01/01/1993 is die heffing 16,5%.

Het is aan te raden om nooit je reserve op te vragen voor de leeftijd van 60 jaar voor een levensverzekering of pensioensparen, waarvoor je premies hebt afgetrokken.