Ook bij het betalen van een kapitaal overlijden bij een levensverzekering, moeten er belastingen worden voorzien

De begunstigden van een kapitaal overlijden moet ook rekening houden met belastingen

Een levensverzekering voorziet in een kapitaal overlijden, een kapitaal bij leven of een combinatie van beiden.

Bij de uitbetaling van het kapitaal overlijden, zullen er ook belastingen volgen.

Welke en wanneer zullen er belastingen toegepast worden?

Er kunnen zich verschillende scenarios voordoen.

Heb je de premies afgetrokken van je inkomsten?

Zo neen, is er geen belasting voorzien. Je krijgt het kapitaal volledig uitbetaald eventueel met winstdeelname.

Heb je wel de premies ingebracht, dan zal er een belasting zijn van 10% van het kapitaal. Die belasting maakt deel uit van de personenbelasting. Daarbij zal je ook de gemeentebelasting moeten rekenen. De winstdeelname is nooit belast.

Waar je altijd mee zal moeten rekening houden is de successiebelasting. Het kapitaal overlijden dat de begunstigden ontvangen moet door hen worden opgenomen in de nalatenschap. Hierover moet dan successierecht of successiebelastingen worden betaald. De hoogte van de successiebelasting, zal afhangen van de verwantschap tussen de overledene en de begunstigde van het kapitaal overlijden.

Wil je alle details kennen over de gevolgen, en hoe je de gevolgen kan inschatten? Dan ben je bij een financiële planner aan het goede adres. Die kan je hier vinden.