Bijkomende waarborgen bij een levensverzekering zijn mogelijk

Naast de keuze voor een kapitaal leven en overlijden, kan je ook nog opteren voor een aantal bijkomende verzekeringen binnen het kader van je levensverzekering

Een keuze maken voor je kapitaal overlijden en je kapitaal leven is verplicht als je een levensverzekering wenst te onderschrijven.

Maar daarnaast ken je nog aan aantal bijkomende verzekeringen onderschrijven. We geven hier een overzicht.

Welke waarborgen kan je nog toevoegen aan je levensverzekering?

- Een ongevalverzekering : je kan een kapitaal kiezen waardoor je extra verzekerd bent als je zou overlijden door een ongeval. Heel dikwijls neemt men het dubbele van het kapitaal overlijden (of drievoudige). Een ongeval komt meestal erg onverwacht, en laat je nabestaanden niet toe dit te voorzien. Daarom is een extra-kapitaal nuttig als het overlijden erg plots en onverwacht plaatsheeft.

- Een verzekering premievrijstelling: deze verzekering betaalt de premie in jou plaats bij invaliditeit. Zo loopt je contract gewoon door als je tijdelijk of definitief invalide zou worden. Zonder deze bijkomende verzekering is het soms niet meer mogelijk, tijdelijk de premie te blijven betalen. Dan zullen ook je kapitaal overlijden en je kapitaal leven niet meer hetzelfde blijven.

- Een rente in geval van arbeidsongeschiktheid. Wanneer de arbeidsongeschikheid langer zou duren kan je een inkomen krijgen via deze bijkomende verzekering die je inkomen op zijn minst gedeeltelijk zal kunnen compenseren.

Heb je geen idee of je een bijkomende verzekering moet nemen, en voor hoeveel dan? De financiële planner kan je hiermee helpen. Hij zal je totale situatie bekijken en op die wijze je helpen om de goede beslissing te nemen. Meer lezen over zijn aanpak kan je hier.