De klassieke levensverzekering

De klassieke levensverzekering is een verzekering die reeds vele jaren onder die vorm bestaat. Ze heet dus niet voor niets de klassieke levensverzekering

Bij de klassieke levensverzekering, die we vooral in tak 21 vinden,  zijn de volgende elementen bepalend:

- Als klant engageer je je ertoe om gedurende een aantal jaren (dikwils tot je 65ste verjaardag) een bepaalde premie te betalen. Dit moet gebeuren op een aantal vaste tijdstippen; bijvoorbeeld een bedrag per jaar, ofwel per trimester.

- Door dit engagement kan de verzekeraar ook bepalen welk kapitaal hij zal uitbetalen. Hij zal zich daarvoor ook engageren. Door een technische intrestvoet te waarborgen, en door te weten dat jij als klant op bepaalde tijdstippen de premie zal betalen, kan je dus berekenen hoeveel je kapitaal dus zal bedragen.

Wat zijn de nadelen of voordelen van deze klassieke levensverzekering?

Voor de klant heeft deze regeling de volgende gevolgen:

- Het kan een voordeel zijn om te weten dat je op je 65ste verjaardag een kapitaal leven krijgt dat gewaarborgd is. Je weet dus perfect hoeveel je moet betalen en wat daarvan het resultaat zal zijn.

- Het nadeel is dat je je betalingen niet mag onderbreken. Want dan kan de verzekeraar ook niet zijn verplichtingen nakomen. Er bestaat geen flexibiliteit.

Voor de verzekeraar:

Wanneer de klant niet betaalt, moeten er wijzigingen aan de polis worden aangebracht. Dat is een zwaar administatief proces.

Tegenwoordig bestaan deze klassieke verzekeringen nog steeds. Maar door hun gebrek aan flexibiliteit. en de zware financiêle verplichting voor de verzekeraar, is deze vorm naar de achtergrond verdrongen.

Ze is vervangen door een nieuwe vorm, universal life verzekeringen. Hierover kan je alles hier lezen.