Welke zijn de kosten van een levensverzekering

Bij een levensverzekering heb je bijkomende kosten. Welke zijn die kosten?

Bij een levensverzekering of pensioensparen zijn er verschillende kosten die in rekening kunnen gebracht worden.

Bij verzekeringen van tak 21 (met een gewaarborgd kapitaal) heb je meestal de volgende kosten die samen of apart kunnen voorkomen :

- Taks op de premie : er wordt een tax van 2% op de premie door de staat verplicht.

- Instapkosten : bij het onderschrijven van een nieuwe polis kunnen er soms instapkosten zijn. Dit kan een forfaitair bedrag of een percentage zijn.

- Beheerskosten : deze kosten worden meestal op elke premie toegepast. In de meeste contracten  zijn deze kosten tussen 0% en 2%. Soms wordt er ook een forfait toegepast op jaarlijkse basis bijvoorbeeld 20€ per jaar.

- Commissie : meestal kan de commissie op een verzekering tussen 0% en 6% op de premie bedragen.

- Uitstapkosten : wanneer je niet wacht tot de eindvervaldag van je contract, om je gespaard bedrag op te vragen zijn en meestal uitstapkosten. Die kunnen een percentage zijn van je bedrag, of een forfait. Bij contracten van korte duur (minder dan 8 jaar) past men soms ook een conjuncturele schadevergoeding toe. Dit is in het algemeen zo als de intresten op de markt hoger liggen op moment van het opvragen, dan de intrest op je levensverzekering.