Levensverzekeringen van de tak 21

Levensverzekeringen hebben bepaalde financiële kenmerken. Er wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen levensverzekeringen van verschillende takken

Bij levensverzekeringen onderscheiden we 3 takken: tak 21, tak 23, tak 26.

Wat betekenen deze takken nu?

Tak 21: in tak 21 zal er altijd een financiële waarborg zijn. De levensverzekering zal een technische intrestvoet hebben, bijvoorbeeld 2,5% of 0%. Dit betekent dat het deel van de premie dat wordt gespaard altijd deze intrest zal krijgen. Je kan dus nooit iets verliezen.

Je kan ook een deel van je premie besteden in tak 21 om je te beschermen tegen overlijden.

- Tak 23: in tak 23 is er geen financiële waarborg. Je premies worden gestort in een fonds. Dit fonds wordt belegd in aandelen of obligaties, of een mengeling ervan. Dit staat beschreven in de folder die je krijgt. Je spaargeld zal eigenlijk rechtstreeks worden belegd in aandelen en obligaties. De waarde van je spaargeld zal dus zoveel zijn als de aandelen of obligaties waard zijn opdat moment. Je kan dus ook verliezen.

Ook hier kan je je beschermen tegen overlijden door een kapitaal overlijden te bepalen.

- Tak 26: in tak 26 is er sprake van kapitalisatie. Hier zal er ook een gewaarborgde intrest van toepassing zijn zoals tak 21. Wel kan je hier geen waarborg overlijden toevoegen aan je contract.

Dit is dus een erg groot verschil als klant:

- Bij tak 21, en tak 26 zal de verzekeraar een intrest garanderen. Hij neemt dus het financiële risico om die intrest jaar na jaar te realiseren.

- Bij tak 23 neem jij het financiële risico. De verzekeraar kiest de aandelen en de obligaties die in het fonds terechtkomen, maar hij zal geen resultaat garanderen. Je kan dus verliezen of winnen. Je resultaat kan beter zijn dan het resultaat in tak 21, maar ook veel minder.

Verzekeraars hebben de gewoonte om bij tak 21 en tak 26 ook te spreken over winstdeelname. Zo kan er een bijkomend financieel resultaat worden toegevoegd aan het gewaarborgd resultaat van de verzekeraar. Je kan er meer over lezen hier.

Zoals je ziet zijn er veel keuzes. Daarom nemen veel mensen een specialist onder de arm. Je moet je afvragen hoeveel risico je wil nemen. Daarom is het nodig goed na te denken over je situatie, en of tak 21 of 23 beter bij je past. Een financiële planner kan je hier bij helpen. Je kan hem hier vinden.